Luận văn: Tìm hiểu về nền kinh tế Canađa và triển vọng phát triển quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Canađa

Luận văn Tìm hiểu về nền kinh tế Canađa và triển vọng phát triển quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Canađa được hoàn thành với mục tiêu nhằm đánh giá đúng tình hình thương mại giữa hai nước, cung cấp thông tin rõ nét hơn về thị trường Canađa cho các doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời cũng tìm ra các giải pháp hữu ích để thúc đẩy quan hệ thương mại song phương giữa hai quốc gia.

Luận văn: Tìm hiểu về nền kinh tế Canađa và triển vọng phát triển quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Canađa

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết của đề tài

Việt Nam và Canađa đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 21/8/1973 và đều nỗ lực củng cố, phát triển mối quan hệ này. Tuy nhiên, cho tới nay thương mại Việt Nam-Canađa chưa đạt được những kết quả mong đợi xứng đáng với tiềm lực kinh tế của cả hai bên. Vấn đề đặt ra là chúng ta cần tìm kiếm các giải pháp căn bản để mở rộng khả năng buôn bán, đồng thời khắc phục những khó khăn trở ngại trong quan hệ thương mại giữa hai bên, đưa quan hệ song phương này phát triển với đúng tiềm năng của nó. Với những lý do như trên, người viết đã chọn đề tài "Tìm hiểu về nền kinh tế Canađa và triển vọng phát triển quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Canađa" làm khóa luận tốt nghiệp. 

1.2 Mục đích nghiên cứu

Đánh giá đúng tình hình thương mại giữa hai nước, cung cấp thông tin rõ nét hơn về thị trường Canađa cho các doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời cũng tìm ra các giải pháp hữu ích để thúc đẩy quan hệ thương mại song phương giữa hai quốc gia.

1.3  Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu của đề tài là Nền kinh tế Canađa và mối quan hệ thương mại với Việt Nam từ đầu thập niên 90 cho đến nay.

1.4  Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu gồm có: phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp so sánh, đối chiếu và phương pháp thống kê toán.

2. Nội dung

2.1 Tổng quan nền kinh tế Canađa

Canađa - đất nước và con người

Tổng quan nền kinh tế và thị trường Canađa

Sự cần thiết phải đẩy mạnh quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Canađa

2.2 Thực trạng quan hệ thương mại Việt Nam và Canađa từ thập niên 90 đến nay

Cơ sở pháp lý điều chỉnh quan hệ thương mại hai nước

Thực trạng quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Canađa

Đánh giá chung về quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Canađa những năm qua

2.3 Triển vọng và giải pháp thúc đẩy quan hệ thương mại giữa hai nước

Triển vọng quan hệ thương mại giữa hai nước

Các giải pháp thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam - Canađa

3. Kết luận

Trên cơ sở phân tích những mặt thuận lợi, khó khăn. Luận văn không những đánh giá một cách khách quan thực trạng mối quan hệ thương mại giữa Việt Nam - Canađa mà còn đề xuất các giải pháp cấp thiết về thương mại, đưa ra các định hướng và đánh giá triển vọng nhằm thúc đẩy mối quan hệ này phát triển hơn nữa, phát huy hết tiềm năng của cả hai bên. 

4. Tài liệu tham khảo

"Về thông tin đối ngoại tại Mỹ và Canađa hiện nay - Thực trạng và kinh nghiệm", Việt Hoàng, Tạp chí Thông tin đối ngoại, số 3-2005

"Các chính sách điều chỉnh của Chính phủ Canađa đối với công nghiệp", Tạp chí Chiến lược chính sách công nhiệp, Số 3- 2005

"Xu thế bất bình đẳng thu nhập ở Canađa trong những năm 1990", Nguyễn Xuân Trung, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, Số 4- 2004

"Quan hệ Việt Nam - Canađa tiếp bước trong thế kỷ mới", Mỹ Châu, Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế, Số 4, thang8/2003

"Chuyến thăm chính thức Canađa của thủ tướng Phan Văn Khải", Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, Số 6-2005

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thương mại trên ---

Ngày:16/09/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM