Luận văn: Văn hoá kinh doanh của Anh và những ảnh hưởng đến đàm phán thương mại quốc tế tại quốc gia này

Luận văn Văn hoá kinh doanh của Anh và những ảnh hưởng đến đàm phán thương mại quốc tế tại quốc gia này được hoàn thành với nội dung chính như: Tìm hiểu về văn hóa kinh doanh và ảnh hưởng của văn hóa kinh doanh đến đàm phán thương mại quốc tế; Văn hóa kinh doanh của Anh và những ảnh hưởng đến đàm phán thương mại quốc tế tại quốc gia này; Một số giải pháp về mặt văn hóa để nâng cao hiệu quả đàm phán thương mại Việt Nam – Anh.

Luận văn: Văn hoá kinh doanh của Anh và những ảnh hưởng đến đàm phán thương mại quốc tế tại quốc gia này

1. Mở đầu

Trong những năm gần đây, quan hệ giữa Việt Nam và Vương Quốc Anh ngày càng phát triển và đạt được nhiều thành quả tốt đẹp. Năm 2008 đã trôi qua với không ít sóng gió do ảnh hưởng của cơn bão tài chính tiền tệ trên toàn thế giới, mặc dù vậy, quan hệ kinh tế Việt – Anh vẫn đạt được những dấu ấn đáng ghi nhận. Hiện nay, Vương Quốc Anh là một trong những nhà đầu tư và bạn hàng quan trọng của Việt Nam, kim ngạch thương mại giữa hai nước liên tục tăng trưởng, các sản phẩm xuất nhập khẩu ngày càng đa dạng và phong phú. Để có được những kết quả đàm phán tốt đẹp đó, bên cạnh những yếu tố như chất lượng sản phẩm, giá cả cạnh tranh thì việc tìm hiểu văn hóa trong kinh doanh và văn hóa kinh doanh trong đàm phán của người Anh là một yếu tố quan trọng

2. Nội dung

2.1 Tìm hiểu về văn hóa kinh doanh và ảnh hưởng của văn hóa kinh doanh đến đàm phán thương mại quốc tế.

Văn hóa kinh doanh (VHKD) 

Đàm phán thương mại quốc tế

 Ảnh hưởng của VHKD đến đàm phán thương mại quốc tế

2.2 Văn hóa kinh doanh của Anh và những ảnh hưởng đến đàm phán thương mại quốc tế tại quốc gia này

Văn hoá kinh doanh của Anh

Quan hệ kinh tế Việt – Anh

Ảnh hưởng của VHKD Anh đến đàm phán thƣơng mại Việt – Anh

2.3 Một số giải pháp về mặt văn hóa để nâng cao hiệu quả đàm phán thương mại Việt Nam – Anh

Đánh giá ý thức của doanh nhân Việt Nam về ảnh hƣởng của văn hóa kinh doanh tới hiệu quả đàm phán thƣơng mại quốc tế .

Triển vọng quan hệ thƣơng mại Việt – Anh trong thời gian tới

Giải pháp về mặt văn hóa để nâng cao hiệu quả đàm phán thƣơng mại Việt – Anh

3. Kết luận

Có thể thấy nghiên cứu đề tài “Văn hóa kinh doanh của Anh và những ảnh hưởng đến đàm phán thương mại quốc tế tại quốc gia này” là một việc hết sức khó khăn song cũng có rất nhiều điều lý thú. Bản thân đề tài khá phức tạp bởi nó bao hàm nhiều khái niệm mà cho tới nay, các học giả vẫn chưa thống nhất được cách nhận thức. Sẽ còn nhiều vấn đề phải đem ra bàn luận và suy xét để hoàn thiện đề tài, song hi vọng rằng với những thông tin bổ ích được tổng hợp từ các nguồn tài liệu khác nhau, luận văn sẽ mang tới cho các cá nhân, các doanh nghiệp một cái nhìn tổng quát về văn hóa kinh doanh nói chung và những nét đặc sắc trong văn hóa kinh doanh của người Anh nói riêng. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp nhận thức được những ảnh hưởng quan trọng của văn hóa kinh doanh đối với đàm phán thương mại quốc tế và có những biện pháp thích hợp để nâng cao hiệu quả đàm phán thương mại với các đối tác Anh.

4. Tài liệu tham khảo

Nguyễn Hoàng Ánh (2004), “Vai trò của văn hóa trong kinh doanh quốc tế và vấn đề xây dựng văn hóa kinh doanh ở Việt Nam”, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Hà Nội.

Nguyễn Hoàng Ánh (1998), “Ảnh hưởng của văn hóa đến thương mại quốc tế trên thế giới và ở Việt Nam”, Luận văn Thạc sĩ khoa học Kinh tế, ĐHNT, Hà Nội.

Ban tư tưởng Văn hóa Trung ương – Bộ Văn hóa Thông tin – Viện Quản trị doanh nghiệp (2001), “Văn hóa và kinh doanh”, NXB Lao động Hà Nội.

Nguyễn Văn Dân (2006), “Văn hóa và phát triển trong bối cảnh toàn cầu hóa”, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội.

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thương mại trên ---

Ngày:16/09/2020 Chia sẻ bởi:ngan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM