Luận văn: Giải pháp xây dựng và phát triển ngành công nghiệp phụ trợ hàng dệt may Việt Nam

Luận văn Giải pháp xây dựng và phát triển ngành công nghiệp phụ trợ hàng dệt may Việt Nam được hoàn thành với mục tiêu nhằm đánh giá thực trạng của ngành dệt may nói chung và ngành công nghiệp phụ trợ dệt may nói riêng. Xác định ý nghĩa và sự cần thiết phải phát triển công nghiệp phụ trợ dệt may Việt Nam. Đưa ra những giải pháp phát triển ngành công nghiệp phụ trợ dệt may Việt Nam trong điều kiện hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới

Luận văn: Giải pháp xây dựng và phát triển ngành công nghiệp phụ trợ hàng dệt may Việt Nam

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết của đề tài

Đã có rất nhiều những bài viết bàn về giải pháp cho ngành dệt may, phát triển ngành dệt may khi Việt Nam là thành viên của tổ chức WTO. Nhưng vẫn thiếu những nghiên cứu chuyên sâu về tình hình phát triển công nghiệp phụ trợ cho ngành dệt may. Xuất phát từ thực tiễn đó em xin chọn đề tài “ Giải pháp xây dựng và phát triển ngành công nghiệp phụ trợ hàng dệt may Việt Nam” với mong muốn đóng góp phần nào cho ngành công nghiệp dệt may nước nhà phát triển.

1.2 Mục đích nghiên cứu

Đánh giá thực trạng của ngành dệt may nói chung và ngành công nghiệp phụ trợ dệt may nói riêng.

Xác định ý nghĩa và sự cần thiết phải phát triển công nghiệp phụ trợ dệt may Việt Nam

Đưa ra những giải pháp phát triển ngành công nghiệp phụ trợ dệt may Việt Nam trong điều kiện hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới

1.3  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là ngành công nghiệp phụ trợ dệt may: ngành bông, tơ tằm nguyên phụ liệu và các ngành hỗ trợ và có liên quan tới ngành công nghiệp phụ trợ dệt may Việt Nam

Công nghiệp phụ trợ cho ngành dệt may gồm nhiều lĩnh vực khác nhau nên Khóa luận sẽ tập trung vào nghiên cứu các hoạt động chủ chốt và có ý nghĩa quan trọ

1.4  Phương pháp nghiên cứu

Khóa luận sẽ sử dụng phương pháp so sánh, phân tích, tổng hợp, kết hợp giữa lý luận và thực tiễn thông qua các tài liệu sưu tầm của các đơn vị trong lĩnh vực sản xuất nguyên liệu phụ trợ hàng dệt may

2. Nội dung

2.1 Tổng quan về công nghiệp phụ trợ dệt may Việt Nam

Ngành công nghiệp phụ trợ

Ngành công nghiệp phụ trợ dệt may

Thực trạng phát triển công nghiệp phụ trợ dệt may của một số quốc gia trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

2.2 Thực trạng ngành công nghiệp phụ trợ dệt may Việt Nam

Tổng quan về ngành dệt may Việt Nam

Ngành công nghiệp phụ trợ dệt may Việt Nam

Đánh giá vị trí ngành công nghiệp phụ trợ dệt may Việt Nam trong ngành công nghiệp dệt may

2.3 Một số giải pháp phát triển ngành công nghiệp phụ trợ dệt may Việt Nam 

Định hướng phát triển ngành công nghiệp phụ trợ dệt may Việt Nam đến năm 2015 tầm nhìn năm 2020

Giải pháp phát triển ngành công nghiệp phụ trợ dệt may Việt Nam

3. Kết luận

Trên cơ sở phân tích đúng thực trạng và chỉ ra những hạn chế còn tồn tại của ngành công nghiệp phụ trợ dệt may em xin được đề xuất phát triển công nghiệp phụ trợ dệt may không thể theo cách tràn lan, cần có sự chọn lọc tùy thuộc vào tình hình, điều kiện năng lực và thời điểm. Như trong khóa luận em đã trình bày cần xây dựng những khu, cụm công nghiệp phụ trợ cho ngành dệt may tại những vùng kinh tế trọng điểm, kết hợp với những chính sách hỗ trợ về vốn, tài chính, nguồn nhân lực của Chính Phủ. Tin tưởng rằng những chiến lược, định hướng của Chính Phủ phát triển ngành công nghiệp phụ trợ đến năm 2015 tầm nhìn 2020 sẽ tạo bước tiến vững chắc cho ngành dệt may, chiếm lĩnh được thị trường nội địa và hướng tới xuất khẩu, phát triển bền vững

4. Tài liệu tham khảo

Nguyễn Thị Xuân Thúy – Diễn đàn phát triển Việt Nam 2006, Công nghiệp hỗ trợ: khái niệm và sự phát triển.

Đinh Phi Hồ (2008), Giáo trình kinh tế phát triển, Nhà xuất bản thống kê

Trung tâm thông tin và dự báo kinh tế - xã hội quốc gia

Bùi Thị Hải Yến (2007), Giáo trình Địa lý kinh tế - xã hội thế giới, Nhà xuất bản giáo dục

Báo cáo xuất khẩu 2008, Hiệp hội dệt may Việt Nam

Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Quốc Gia (2009) Xuất khẩu dệt may năm 2008 và dự báo năm 2009.

Đỗ Tuyết Khanh (2004), Ngành dệt may sau 2004: Viễn Tưởng và thử thách, Thời Đại Mới

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thương mại trên ---

Ngày:16/09/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM