Luận văn: Giải pháp thúc đẩy sự phát triển của các loại hình tổ chức bán lẻ hiện đại tại Việt Nam

Luận văn Giải pháp thúc đẩy sự phát triển của các loại hình tổ chức bán lẻ hiện đại tại Việt Nam được hoàn thành với mục tiêu nhằm hệ thống hoá những vấn đề lí luận cơ bản về loại hình tổ chức bán lẻ nói chung và loại hình tổ chức bán lẻ hiện đại nói riêng; cũng như về việc phát triển các loại hình tổ chức bán lẻ hiện đại. Phân tích và đánh giá thực trạng phát triển của loại hình tổ chức bán lẻ hiện đại tại Việt Nam, đồng thời chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân ảnh hưởng đến sự phát triển các loại hình tổ chức bán lẻ hiện đại ở Việt Nam.

Luận văn: Giải pháp thúc đẩy sự phát triển của các loại hình tổ chức bán lẻ hiện đại tại Việt Nam

1. Mở đầu

1.1 Lý do chọn đề tài

Nhận thức được tầm quan trọng của loại hình tổ chức bán lẻ hiện đại cùng với mong muốn tìm ra phương hướng giải quyết những hạn chế nhằm thúc đẩy sự phát triển của loại hình bán lẻ này, tác giả đã quyết định chọn đề tài nghiên cứu: “Giải pháp thúc đẩy sự phát triển của các loại hình tổ chức bán lẻ hiện đại tại Việt Nam”.

1.2 Mục đích nghiên cứu

Hệ thống hoá những vấn đề lí luận cơ bản về loại hình tổ chức bán lẻ nói chung và loại hình tổ chức bán lẻ hiện đại nói riêng; cũng như về việc phát triển các loại hình tổ chức bán lẻ hiện đại.

Phân tích và đánh giá thực trạng phát triển của loại hình tổ chức bán lẻ hiện đại tại Việt Nam, đồng thời chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân ảnh hưởng đến sự phát triển các loại hình tổ chức bán lẻ hiện đại ở Việt Nam.

Đề xuất giải pháp phát triển các loại hình tổ chức bán lẻ hiện đại ở Việt Nam trên cơ sở xác định rõ quan điểm, mục tiêu và định hướng phát triển các loại hình tổ chức bán lẻ này

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Trên cơ sở vận dụng phương pháp chung là phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, từ cụ thể đến khái quát, kết hợp logic và lịch sử, khoá luận đã sử dụng các phương pháp cụ thể như điều tra, phân tích, so sánh, tổng hợp, mô hình hoá vào việc nghiên cứu và thực hiện đề tài này.

1.4  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của khoá luận là những vấn đề lý luận và thực tiễn về loại hình tổ chức bán lẻ hiện đại trong ngành dịch vụ phân phối hàng tiêu dùng. 

Về sự hình thành và phát triển của các loại hình tổ chức bán lẻ hiện đại: khoá luận chọn ba quốc gia là Pháp, Mỹ và Nhật 

Về loại hình cửa hàng bán lẻ hiện đại: vì loại hình cửa hàng bán lẻ hiện đại có nhiều dạng tổ chức khác nhau nên khoá luận chỉ tập trung nghiên cứu các loại hình cửa hàng bán lẻ tiêu biểu như siêu thị tổng hợp, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng chuyên doanh, cửa hàng bách hoá, và cửa hàng giá rẻ.

Về phân tích và đánh giá thực trạng phát triển: Khoá luận tập trung chủ yếu vào các loại hình tổ chức bán lẻ hiện đại ra đời ở Việt Nam từ những năm 1990 trở lại đây

2. Nội dung

2.1 Một số vấn đề lí luận cơ bản về loại hình tổ chức bán lẻ hiện đại.

Tổng quan về loại hình tổ chức bán lẻ

Sự phát triển của các loại hình tổ chức bán lẻ hiện đại

Khái quát quá trình hình thành và phát triển của loại hình tổ chức bán lẻ hiện đại tại một số quốc gia trên thế giới

Phân loại và đặc điểm của loại hình tổ chức bán lẻ hiện đại

2.2 Thực trạng phát triển loại hình tổ chức bán lẻ hiện đại tại Việt Nam.

Khái quát về ngành bán lẻ tại Việt Nam

Khái quát sự hình thành và phát triển các loại hình tổ chức bán lẻ hiện đại ở Việt Nam

Thực trạng phát triển của các loại hình tổ chức bán lẻ hiện đại ở Việt Nam

Thực trạng quản lí nhà nước đối với các loại hình tổ chức bán lẻ hiện đại ở Việt Nam

2.3 Giải pháp phát triển loại hình tổ chức bán lẻ hiện đại tại Việt Nam.

Điều kiện hình thành và phát triển các loại hình tổ chức bán lẻ hiện đại ở Việt Nam trong thời gian tới

Xu hướng phát triển của ngành bán lẻ và các loại hình tổ chức bán lẻ hiện đại

Quan điểm, mục tiêu, tiêu chí và định hướng phát triển các loại hình tổ chức bán lẻ hiện đại ở Việt Nam

Đề xuất giải pháp phát triển các loại hình tổ chức bán lẻ hiện đại ở Việt Nam

3. Kết luận

Trên cơ sở phân tích các hạn chế, nguyên nhân và tìm hiểu về định hướng của Nhà nước đối với sự phát triển của loại hình tổ chức bán lẻ hiện đại trong những năm tới, khoá luận đã đề xuất một hệ thống giải pháp gồm 6 nhóm giải pháp vi mô và 3 nhóm giải pháp vĩ mô nhằm giải quyết những vấn đề còn tồn tại. Trong đó, hai giải pháp “xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển, phương án triển khai và giải pháp thực hiện cụ thể” và “xây dựng chính sách khuyến khích và giải pháp hỗ trợ phát triển” là những giải pháp hạt nhân, vừa có tính cấp thiết vừa có ý nghĩa quyết định trong việc thúc đẩy sự phát triển của loại hình bán lẻ đầy tiềm năng này tại Việt Nam.

4. Tài liệu tham khảo

4.1 Tiếng Việt

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2008), Thực trạng và xu hướng phát triển hệ thống phân phối hàng hóa ở Việt Nam sau khi gia nhập WTO, Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - Xã hội Quốc gia.

Bộ Thương mại (2005), Báo cáo khảo cứu hệ thống phân phối ở Cộng hoà Liên bang Đức và một số nước châu Âu, Vụ chính sách thị trường trong nước, Hà Nội.

Bộ Thương mại (2006), Đề án phát triển thương mại trong nước đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, được phê duyệt bởi Quyết định số 27/2007/QĐ-TTg ngày 15/02/2007.

Băng Châu, Liên Hoa, Trần Minh (2006), Nỗ lực chiếm lĩnh thị trường bán lẻ, Báo Nhân dân 08/09/2006

Nguyễn Văn Đạm (1999), Từ điển tường giải và liên tưởng tiếng Việt, Nxb Văn hoá – Thông tin, Hà Nội, trang 368. 

4.2 Tiếng Anh

AC Nielsen Vietnam (2010), Vietnam FMCG retail landscape.

A.T. Kearney (2009), Windows of hope for global retailers.

Gérard Cliquet and Rozenn Perrigot (2005), French hypermarket history and future with issues for American supercenters.

Euromonitor International (2009), Retailing – Vietnam

Metro Group Future Store Initiative (2009), A platform for the future of retailing.

Jeroen C.A. Potjes and A. Roy Thurik (1993), Profit margins in Japanese retailing, page 6.

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thương mại trên ---

Ngày:15/09/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM