Luận văn: Việt Nam- APEC: cơ hội và thách thức đối với cộng đồng doanh nghiệp trong nước

Mục tiêu của luận văn nhằm cung cấp cho người đọc cái nhìn tổng quan về APEC và thực trạng tham gia hợp tác APEC của Việt Nam trong thời gian qua, khái quát những thành tựu đã đạt được và hạn chế còn tồn tại. Trên cơ sở đó, khóa luận tập trung phân tích để nêu bật những cơ hội và thách thức mà hợp tác APEC đã, đang và sẽ tiếp tục mang lại cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam; cũng như đề xuất một số giải pháp nhằm tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp trong nước vượt qua thách thức và tận dụng tối đa những cơ hội đến từ tiến trình hợp tác này. 

Luận văn: Việt Nam- APEC: cơ hội và thách thức đối với cộng đồng doanh nghiệp trong nước

1. Mở đầu

Hơn 10 năm hợp tác trong khuôn khổ APEC đã mang lại cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nhiều cơ hội phát triển, song cũng đặt ra không ít thách thức buộc các doanh nghiệp phải đối mặt. Một vấn đề đặt ra là giải pháp nào để cộng đồng doanh nghiệp trong nước có thể hạn chế được những thách thức và tận dụng được tối đa những lợi ích mà tiến trình này đem lại. Với mục đích đi tìm câu trả lời cho vấn đề đó, em đã lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Việt Nam - APEC: Cơ hội và thách thức đối với cộng đồng doanh nghiệp trong nước” cho bài khóa luận tốt nghiệp của mình.

2. Nội dung

2.1 Tổng quan về Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC). 

Lịch sử hình thành và phát triển của APEC

Mục tiêu và lĩnh vực hoạt động của APEC

Cơ cấu tổ chức, cơ chế và nguyên tắc hoạt động của APEC

2.2 Cơ hội và thách thức đối với cộng đồng doanh nghiệp trong nước khi Việt Nam tham gia APEC

Thực trạng tham gia APEC của Việt Nam

Cơ hội đối với cộng đồng doanh nghiệp trong nước khi Việt Nam tham gia APEC

Thách thức đối với cộng đồng doanh nghiệp trong nƣớc khi Việt Nam tham gia APEC

2.3 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hợp tác của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong APEC.

Định hướng hợp tác trong khuôn khổ APEC của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hợp tác của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong APEC

3. Kết luận

Để nâng cao hiệu quả hợp tác trong khuôn khổ APEC không thể là việc làm một sớm một chiều mà đòi hỏi Nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp phải kiên trì, nỗ lực trong cả quá trình lâu dài; không ngại đối mặt với khó khăn để điều chỉnh mọi khía cạnh còn hạn chế trong nội tại doanh nghiệp hay trong nền kinh tế; tích cực học hỏi những kinh nghiệm hữu ích từ các quốc gia phát triển... Làm được những điều đó, tiến trình hợp tác APEC sẽ ngày càng đem lại những lợi ích to lớn cho cộng đồng doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung; củng cố vị thế cạnh tranh và phạm vi ảnh hưởng của các doanh nghiệp trên thị trường khu vực và quốc tế; thúc đẩy sự tăng trưởng, phát triển bền vững và thịnh vượng của nền kinh tế; rút ngắn khoảng cách giữa Việt Nam và các cường quốc kinh tế trên toàn thế giới.

4. Tài liệu tham khảo

Vũ Ngọc Diệp, Đinh Trọng Minh, Trần Ngọc Hùng (1997), APEC - những thách thức và cơ hội, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

Đỗ Trí Dũng, Nguyễn Ngọc Mạnh, Hoàng Hoa Lan (2006), Việt Nam - APEC tăng cường hợp tác cùng phát triển, NXB Thế giới, Hà Nội.

Vũ Tuyết Loan, Phạm Đức Thành (2006), APEC và sự tham gia của Việt Nam, NXB Từ điển Bách khoa, Hà Nội.

Trần Văn Thọ, Biến động Kinh tế Đông Á và con đường công nghiệp hoá Việt Nam, NXB Trẻ, Hà Nội.

PGS.TS Nguyễn Văn Trình (2007), Kinh tế đối ngoại Việt Nam, NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thương mại trên ---

Ngày:16/09/2020 Chia sẻ bởi:ngan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM