Unit 10 lớp 9: Space Travel - Project

Phần Project - Unit 10 tạo cho các em không khí thoải mái để tưởng tượng rằng mình đang làm việc cho công ty du lịch không gian, từ đó đưa ra chiến dịch quảng cáo cho các hoạt động trong chuyến du lịch sắp tới đến một hành tinh trong hệ mặt trời. Bài học cũng tạo cơ hội để các em phát triển kĩ năng thuyết trình trước đám đông. Mời các em theo dõi.

Mục lục nội dung

Unit 10 lớp 9: Space Travel - Project

A holiday out of this world! (Một kỳ nghỉ ngoài thế giới này!)

1. Unit 10 lớp 9 Project

Tạm dịch:

Hãy tưởng tượng các em đang làm việc cho một công ty du lịch vũ trụ. Công ty của các em có kế hoạch khởi đầu một chuyến du lịch mới đến một trong những hành tinh trong hệ mặt trời của chúng ta. Nhìn lại phần A CLOSER LOOK 1, hoạt động 4 và chọn một hành tinh. Thiết kế một phần thuyết trình để quảng bá chuyến du lịch này. Trình bày chuyến tham quan của các em trong 5-7 phút trước lớp. Có bao nhiêu khách hàng muốn tham gia chuyến tham quan của các em?

Thảo luận với nhóm của các em:

- Điều gì làm cho hành tinh này trở thành một địa điểm du lịch hấp dẫn?

- Điều gì là điểm nổi bật của chuyến tham quan? Những gì khách hàng sẽ trải nghiệm?

- Họ chuẩn bị cho chuyến đi như thế nào? (Khóa đào tạo nào họ phải làm? Họ nên đóng gói những gì?)

- Chuyến du lịch có giá bao nhiêu?

- Chuyến du lịch thân thiện với môi trường như thế nào?

Nhớ phải:

- sử dụng ngôn ngữ quảng cáo hiệu quả

- tóm tắt ý tưởng trong các gạch đầu dòng

- bao gồm các hình ảnh hấp dẫn như hình ảnh, màu sắc, phông chữ và kích cỡ chữ cái, v.v.

(các em có thể lấy cảm hứng từ những tấm áp phích này được tạo ra bởi NASA.)

Guide to answer

Ladies and gentlements, welcome to our presentation of introduction of a totally new and unbelievable travel experience that we will offer you in the near future - Space Travel to the Mars.

We call this space tour “Becoming the Martians”. How many people here have dreamed of travelling to the Mars? Now we make your dream come true!

First of all, we would like to provide you with some basic information about Mars. Mars is the fourth planet from the Sun and the second-smallest planet after Mercury. It has a thin atmosphere, valleys, deserts and polar ice caps so it is said to be the planet that is most similar to the Earth. Therefore, human hope that we can live on Mars one day.

Secondly, about our service tour “Becoming the Martians”, we have the two interesting activities: climbing to Olympus Mons - the tallest mountain in the entire solar system, and going hiking in the rough terrain of the deserts as the highlights of our tour. Besides that, there are also many other fun things to do in Mars. After this trip, clients will understand more about space trip and the Mars.

Last but not least, participants must do some training before being ready for the trip. They have to pass the swimming test, health check and to learn about spaceship system and a little bit engineering in one month. We will prepare foods and other facilities for our clients.

We claim that this trip is totally friendly with the environment!

Register now! Do not miss the chance to make your dream come true!

Tạm dịch:

Kính thưa quý ông bà, chào mừng đến với phần thuyết trình của chúng tôi để giới thiệu về một trải nghiệm du lịch hoàn toàn mới và không thể tin được mà chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị trong tương lai gần - Du hành vũ trụ đến sao Hỏa.

Chúng tôi gọi chuyến du hành vũ trụ này là “Trở thành người sao Hỏa”. Có bao nhiêu người ở đây đã mơ ước về việc du hành đến sao Hỏa? Bây giờ chúng tôi biến ước mơ của bạn thành hiện thực!

Đầu tiên, chúng tôi muốn cung cấp cho bạn một số thông tin cơ bản về sao Hỏa. Sao Hỏa là hành tinh thứ tư tính từ Mặt trời và là hành tinh nhỏ thứ hai sau sao Thủy. Nó có một bầu khí quyển mỏng, các thung lũng, sa mạc và các chỏm băng ở vùng cực, vì vậy nó được cho là hành tinh giống với Trái đất nhất. Do đó, con người hy vọng rằng chúng ta có thể sống trên sao Hỏa vào một ngày nào đó.

Thứ hai, về chuyến tham quan dịch vụ “Trở thành người sao Hỏa”, chúng tôi có hai hoạt động thú vị: leo lên đỉnh Olympus Mons - ngọn núi cao nhất trong toàn bộ hệ mặt trời, và việc đi bộ đường dài trên địa hình gồ ghề của sa mạc là điểm nổi bật trong chuyến tham quan của chúng tôi. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều điều thú vị khác để làm ở sao Hỏa. Sau chuyến đi này, khách hàng sẽ hiểu thêm về chuyến du hành vũ trụ và sao Hỏa.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, những người tham gia phải thực hiện một số khóa đào tạo trước khi sẵn sàng cho chuyến đi. Họ phải vượt qua bài kiểm tra bơi lội, kiểm tra sức khỏe và tìm hiểu về hệ thống tàu vũ trụ và một chút kỹ thuật trong một tháng. Chúng tôi sẽ chuẩn bị thức ăn và các trang thiết bị khác cho khách hàng.

Chúng tôi khẳng định rằng chuyến đi này hoàn toàn thân thiện với môi trường!

Đăng ký ngay! Đừng bỏ lỡ cơ hội để biến ước mơ thành hiện thực!

2. Conclusion

Kết thúc bài học, các em học sinh cần thảo luận với nhóm đưa ra các ý tưởng để thuyết phục các du khách tham gia chuyến du lịch đến một hành tinh trong hệ mặt trời, ghi nhớ việc sử dụng ngôn ngữ có hiệu quả và mang tính quảng cáo cao, sau đó tự tin trình bày trước lớp về kế hoạch của nhóm mình.

Ngày:16/09/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM