Unit 7 lớp 9: Recipes And Eating Habits - Project

Phần Project tạo cho các em không khí thoải mái để thực hiện một cuộc khảo sát về thói quen ăn uống của các bạn trong trường, sau đó phân tích các câu trả lời để xem họ ăn uống có lành mạnh hay không và rèn luyện cho các em kĩ năng thuyết trình trước đám đông.

Unit 7 lớp 9: Recipes And Eating Habits - Project

A survey on eating habits (Khảo sát về thói quen ăn uống)

1. Task 1 Unit 7 lớp 9 Project

Work in groups. Go to other classes and ask different students about their eating habits. Write the students' answers in the table. (Làm việc theo nhóm. Đến những lớp khác và hỏi những học sinh khác về thói quen ăn uống của họ. Viết câu trả lời của học sinh vào bảng)

Tạm dịch:

Khảo sát về thói quen ăn uống 

Câu hỏi 

1. Bạn thường ăn thức ăn nhanh không?

2. Bạn có thường ăn đồ ăn làm ở nhà không?

3. Bạn ăn bao nhiêu bữa mỗi ngày?

4.  Bữa ăn nào quan trọng nhất đối với bạn?

5. Bạn thích cái nào nhất: ăn ở nhà hay ăn ở ngoài?

6. Món ăn yêu thích của bạn là gì? 

Guide to answer

2. Task 2 Unit 7 lớp 9 Project

Now work together again. Analyse the answers you have got and organise them in the form of an answer to each question. This could be done using a visual organiser such as a chart. (Bây giờ làm việc cùng nhau. Phân tích những câu trả lời mà bạn có và tổ chức ở dạng mỗi câu trả lời cho từng câu hỏi. Việc này có thể hoàn thành bằng cách sử dụng thiết bị trực quan chẳng hạn như biểu đồ)

Guide to answer

- They seldom eat fast food.

- They usually eat homemade food.

- All of them have 3 meals per day.

- They prefer to eat at home.

3. Task 3 Unit 7 lớp 9 Project

In general, do the students at your school have healthy eating habits? Present your group's findings to the class. (Nhìn chung, những học sinh ở trường bạn có thói quen ăn uống tốt cho sức khỏe không? Trình bày những phát hiện của nhóm bạn trước lớp)

Guide to answer

Hello everybody,

Now I am going to report my findings to all of you after conducting a small survey in our school. In general, most of the students at my school have a healthy eating habits. They seldom eat fast food and eat a lot of fruits and vegetables. Almost the students eat homemade food everyday. A part from three main meals per day, some students have an extra meal at night if they learn hard until midnight. The major of the students think breakfast is the most important meal because they need power for all day. They prefer to eat at home and the food is cooked by their mothers. Their favourite dishes are various. That’s all what I learned. Do you find any other features?

Thanks for listening.

Tạm dịch:

Chào mọi người,

Bây giờ mình sẽ báo cáo kết quả cho mọi người sau khi thực hiện một cuộc khảo sát nhỏ trong trường chúng ta. Nhìn chung thì hầu hết học sinh có một thói quen ăn uống tốt cho sức khỏe. Họ hiếm khi ăn đồ ăn nhanh và ăn nhiều rau và hoa quả. Phần lớn thì ăn đồ ăn nhà làm mỗi ngày. Ngoài ba bữa ăn chính mỗi ngày, một vài học sinh sẽ có thêm một bữa ăn vào buổi đêm nếu họ học đến tận khuya. Đa số học sinh cho rằng bữa sáng là quan trọng nhất vì họ cần năng lượng cho cả ngày. Họ thích ăn nhà và đồ ăn được nấu bởi mẹ. Các món ăn họ thích thì rất đa dạng. Đó là tất cả những gì mình điều tra được. Còn các bạn có tìm ra đặc điểm nào khác nữa không?

Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.

4. Conclusion

Kết thúc bài học, các em học sinh cần hoàn thành bảng khảo sát và phân tích những câu trả lời của các bạn để xem họ có thói quen ăn uống tốt cho sức khỏe không, sau đó trình bày kết quả của mình trước cả lớp.

Ngày:13/09/2020 Chia sẻ bởi:Denni

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM