Unit 12 lớp 9: My Future Career - Project

Phần Project - Unit 12 tạo cho các em khoảng thời gian thoải mái để sáng tạo và vẽ một bức tranh về con đường sự nghiệp theo tưởng tượng và giúp các em rèn luyện kĩ năng thuyết trình trước đám đông thông qua bài thuyết trình về bức tranh của mình. Mời các em đến với bài học dưới đây để hiểu rõ hơn.

Unit 12 lớp 9: My Future Career - Project

My future career path (Con đường sự nghiệp)

1. Task 1 Unit 12 lớp 9 Project

Describe the picture (Mô tả bức tranh)

Guide to answer

The picture describes the career path of a girl. After graduating from school, she will attend university. After that, she go oversea to study and then become a doctor in hospital. (Hình ảnh mô tả con đường sự nghiệp của một cô gái. Sau tốt nghiệp trường học, cô sẽ học đại học. Sau đó, cô đi du học và trở thành bác sĩ trong bệnh viện.)

2. Task 2 Unit 12 lớp 9 Project

Draw a picture of your imagined career path. Present it to your class. (Vẽ một bức tranh về con đường sự nghiệp của chính bạn. Trình bày trước lớp.)

Explain (Giải thích)

- Why do you think your career path is the way you have drawn it? (Tại sao bạn nghĩ con đường sự nghiệp của bạn là cách bạn đã vẽ?)

What are the factors you will consider as you do along the path? (Những nhân tố nào bạn sẽ cân nhắc khi bạn đi theo con đường sự nghiệp?)

Who do you will help you along the path? (Ai sẽ giúp bạn thực hiện con đường đó?)

Guide to answer

I have a lot of dreams for the future. For a career, I really want to become an English teacher in my country. Being a teacher is a dream for me since childhood. I'm trying to improve myself everyday. I hope the dream can come true. I have to improve English to teach students.  I will do to university to gain my knowledge. After graduating from university, I will try to gain a scholarship to study abroad in US. I believe that my parents always support me.

Tạm dịch:

Tôi có rất nhiều ước mơ cho tương lai. Đối với sự nghiệp, tôi thực sự muốn trở thành một giáo viên tiếng Anh ở đất nước của tôi. Trở thành một giáo viên là một ước mơ của tôi từ khi còn nhỏ. Tôi đang cố gắng cải thiện bản thân hàng ngày. Tôi hy vọng giấc mơ có thể trở thành hiện thực. Tôi phải cải thiện tiếng Anh để dạy học sinh. Tôi sẽ học đại học để có được kiến thức của mình. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi sẽ cố gắng giành được học bổng đi du học Mỹ. Tôi tin rằng bố mẹ luôn ủng hộ tôi.

3. Conclusion

Kết thúc bài học, các em học sinh cần hoàn thành bức tranh về con đường sự nghiệp mơ ước của các em cũng như lên ý tưởng cho bài thuyết trình, bao gồm các gợi ý trong bài và trình bày các ý tưởng đó trước cả lớp một cách tự tin, .

Ngày:16/09/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM