Luận án TS: Chất lượng dịch vụ tài chính – ngân hàng tại các Ngân hàng Thương mại Việt Nam

Luận án TS Chất lượng dịch vụ tài chính – ngân hàng tại các Ngân hàng Thương mại Việt Nam nghiên cứu đề xuất các hàm ý chính sách cải tiến nâng cao CLDV tài chính – ngân hàng cho các NHTM Việt Nam

Luận án TS: Chất lượng dịch vụ tài chính – ngân hàng tại các Ngân hàng Thương mại Việt Nam

1. Mở đầu

1.1 Lý do chọn nghiên cứu

Cùng với xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu, ngành tài chính – ngân hàng Việt Nam đã có những bước chuyển biến nổi bật, các ngân hàng thương mại (NHTM) đã nhanh chóng tiếp cận được với những mô hình kinh doanh hiện đại, công nghệ ngân hàng tiên tiến, học hỏi được những kinh nghiệm và phương thức quản lý mới của các nước có nền kinh tế phát triển…Tuy nhiên, bên cạnh các cơ hội thì các NHTM Việt Nam cũng có không ít những thách thức, đặc biệt kể từ khi Việt Nam chính thức trở thành thành viên của WTO và ký kết các hiệp định thương mại song phương với các nước Hoa Kỳ, Nhật Bản…đã tạo áp lực rất lớn cho hệ thống ngân hàng trong nước. Theo lộ trình, nhiều TCTD nước ngoài sẽ gia nhập vào thị trường tài chính Việt Nam; nhiều rào cản, quy định hạn chế hoạt động của Chính phủ đối với các TCTD nước ngoài sẽ dần được gỡ bỏ nên đòi hỏi các ngân hàng trong nước phải luôn đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ (CLDV) để có thể thích ứng với tình hình mới

1.2 Mục đích nghiên cứu

Thực hiện đo lường, đánh giá CLDV tài chính – ngân hàng tại các NHTM Việt Nam hiện nay và so sánh sự khác biệt cảm nhận CLDV giữa các nhóm NHTM.

Kiểm định sự tác động của các nhân tố đến CLDV và CLDV đến sự thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, đồng thời so sánh sự khác biệt cảm nhận CLDV giữa các nhóm đối tượng khách hàng theo giới tính, độ tuổi, thu nhập, trình độ học vấn.

Đề xuất các hàm ý chính sách cải tiến nâng cao CLDV tài chính – ngân hàng cho các NHTM Việt Nam

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Luận án này chủ yếu tập trung nghiên cứu những vấn đề liên quan đến lĩnh vực hoạt động ngân hàng như tình hình cung ứng các loại hình dịch vụ, ngoại trừ các loại hình dịch vụ kinh doanh vàng, ủy thác, đầu tư tài chính, môi giới và dịch vụ đầu tư chứng khoán phái sinh khác… tại các NHTM Việt Nam; các nhân tố ảnh hưởng đến CLDV tài chính – ngân hàng

1.4 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu định tính

Phương pháp nghiên cứu định lượng

1.5 Những đóng góp mới 

Kết quả nghiên cứu của luận án đóng góp một phần cơ sở lý luận về CLDV, hệ thống các thang đo và mô hình đo lường CLDV tài chính - ngân hàng vào hệ thống lý thuyết nghiên cứu CLDV và là nguồn tư liệu tham khảo cho các nhà nghiên cứu hàn lâm, nhà nghiên cứu ứng dụng không chỉ trong lĩnh vực dịch vụ tài chính – ngân hàng mà còn trong ngành khoa học xã hội khác

2. Nội dung

2.1 Cơ sở lý thuyết về chất lượng dịch vụ tài chính – ngân hàng

Giới thiệu 

Khái niệm về dịch vụ 

Dịch vụ tài chính – ngân hàng 

Chất lượng dịch vụ tài chính – ngân hàng 

Các tiêu chí đo lường chất lượng dịch vụ tài chính – ngân hàng 

2.2 Phương pháp nghiên cứu và mô hình đo lường chất lượng dịch vụ tài chính – ngân hàng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Giới thiệu 

Phương pháp nghiên cứu 

Mô hình đo lường chất lượng dịch vụ tài chính – ngân hàng 

Điều chỉnh thang đo lường chất lượng dịch vụ tài chính – ngân hàng 

Đánh giá sơ bộ thang đo 

Kiểm định mô hình đo lường chất lượng dịch vụ tài chính – ngân hàng tại các ngân hàng thương mại việt nam (cfa)

2.3 Kết quả nghiên cứu đo lường chất lượng dịch vụ tài chính – ngân hàng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Tổng quan về hoạt động cung ứng dịch vụ tài chính – ngân hàng tại các ngân hàng thương mại việt nam

Kết quả đo lường chất lượng dịch vụ tài chính – ngân hàng tại các ngân hàng thương mại việt nam

Tác động của các nhân tố đến chất lượng dịch vụ và sự thỏa mãn nhu cầu của khách hàng 

So sánh sự khác biệt giữa các nhóm đối tượng khách hàng 

2.4  Kết luận và hàm ý chính sách cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ tài chính – ngân hàng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Giới thiệu 

Kết quả và đóng góp của nghiên cứu 

Các hàm ý chính sách cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ tài chính – ngân hàng tại các ngân hàng thương mại việt nam

Các hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo 

3. Kết luận

Bắt đầu từ thập niên 80 đến nay, hoạt động nghiên cứu về CLDV liên tục phát triển, nhiều mô hình nghiên cứu đo lường CLDV được các nhà nghiên cứu xây dựng và áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực dịch vụ khác nhau như mô hình Nordic của Gronroos (1984), mô hình SERVQUAL của Parasuraman (1985, 1988), mô hình SERVPERF của Cronin & Taylor (1992),…Tuy có nhiều ý kiến đánh giá trái chiều của các nhà nghiên cứu cả trong và ngoài nước về mức độ phù hợp giữa các mô hình trong đo lường CLDV nhưng đa phần các nhà nghiên cứu vẫn thừa nhận rằng các mô hình nêu trên vẫn là nền tảng cho việc mở rộng hoạt động nghiên cứu đo lường CLDV trong nhiều lĩnh vực dịch vụ khác nhau, đặc biệt là lĩnh vực dịch vụ tài chính - ngân hàng

4. Tài liệu tham khảo

Khánh Chi 2012, Ngân hàng cũng đua bảo hiểm, ngày 16/03/2012, truy cập tại , [truy cập ngày 26/02/2014].

Phan Thị Cúc 2008, Nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại, Nhà xuất bản Thống kê.

Phạm Thùy Giang 2012, Nghiên cứu so sánh chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ giữa ngân hàng 100% vốn nước ngoài và NHTMCP Việt Nam, Luận án Tiến sỹ Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Lê Thị Tuyết Hoa, Nguyễn Thị Nhung 2007, Tiền tệ - Ngân hàng, Nhà xuất bản Thống kê.

-- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận án tiến sĩ ngân hàng trên--

Ngày:15/08/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM