Luận án TS: Ước lượng mức dự trữ ngoại hối tối ưu của Việt Nam

Luận án TS Ước lượng mức dự trữ ngoại hối tối ưu của Việt Nam nghiên cứu đưa ra các gợi ý chính sách cho cơ quan quản lý nhà nước tkết quthc nghim của phương pháp được la chọn

Luận án TS: Ước lượng mức dự trữ ngoại hối tối ưu của Việt Nam

1. Mở đầu

1.1 Lý do chọn nghiên cứu

Vic mt quc gia cgng DTNH càng nhiều chưa phải là một điều hay và hp lý mà tốt hơn là chỉ cn dtrvừa đủ vi nhu cu ca quc gia bi lphDTNH vượt quá mc cn thiết nếu được đưa vào các hoạt động đầu tư thiết thc có thể làm gia tăng hiệu qucho nn kinh tế quc gia. Vy mt quc gia nên DTNH bao nhiêu là hp lý, là vừa đủ hay tối ưu ? Thật sthì các hc gikinh tế trên khp thế giới đã cgng giải đáp câu hỏi này và đã có rt nhiu nghiên cu tìm cách ướlượng mc dtrngoi hi tối ưu (DTNHTU) cho quốc gia

1.2 Mục đích nghiên cứu

Mc tiêu chung ca lun án là la chn phương pháp ước lượng mc DTNHTU phù hp cho Vit Nam, từ đó đưa ra các gợi ý chính sách cho cơ quan quản lý nhà nước tkết quthc nghim của phương pháp được la chn.

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cu ca lun án chính là ước lượng mc DTNHTU. Tvic xác định đối tượng nghiên cứu như trên, lun án đi sâu vào tìm hiu các phương pháp ước lượng mc DTNHTU trên thế gii hin nay bao gồm ba phương pháp chính là đo lường theo kinh nghim, da theo các yếu tố ảnh hưởng đến DTNH, da theo chi phí li ích ca DTNH và ước lượng mc DTNHTU ca Vit Nam theo tng phương pháp, đồng thi la chn phương pháp phù hợp cho Vit Nam

1.4 Phương pháp nghiên cứu

Các phương pháp nghiên cứu được sdng trong lun án bao gm cả phương pháp định tính và phương pháp định lượng

1.5 Những đóng góp mới 

Trên cơ sở tng hp nn tng lý thuyết vvấn đề này tcác nghiên cu trên thế gii, lun án đã trình bày rõ ràng lý thuyết về ba phương pháp chính yếu ước lượng mc DTNHTU bao gồm phương pháp đo lường theo
kinh nghi
ệm, phương pháp dựa theo các yếu tố ảnh hưởng đến DTNH và phương pháp da theo chi phí li ích ca DTNH mà các nghiên cứu trước đây tại ViNam chưa hệ thống được. Như vậy, lun án góp phn làm phong phú thêm lý thuyết vDTNHTU cho nn tng hc thut trong lĩnh vực kinh tế ca Vit Nam

2. Nội dung

2.1 Cơ sở lý luận 

Dự trữ ngoại hối

Mức dự trữ ngoại hối tối ưu

Phương pháp ước lượng mức dự trữ ngoại hối tối ưu bằng đo lường theo kinh nghiệm 

Dựa theo các yếu tố ảnh hưởng đến dự trữ ngoại hối

2.2 Xây dng mô hình ước lượng mc DTNHTU ca Vit Nam

Đối với phương pháp đo lường theo kinh nghiệm 

Đối với phương pháp dựa theo các yếu tố ảnh hưởng đến dự trữ ngoại hối

2.3 Kết quả ước lượng mc DTNHTU ca Vit Nam

Thực trạng dự trữ ngoại hối việt nam 

Kết quả của phương pháp đo lường theo kinh nghiệm 

2.4 Kết lun và hàm ý chính sách cho Vit Nam

Kết luận

Lựa chọn phương pháp ước lượng mức dự trữ ngoại hối tối ưu phù hợp cho việt nam 

Các hàm ý chính sách cho việt nam

Hạn chế của luận án và hướng nghiên cứu mở rộng 

3. Kết luận

Luận án đã trình bày lý thuyết vDTNH, mc DTNHTU, ba phương pháp ướlượng mc DTNHTU và các nghiên cu liên quan. Lun án cũng đã mô tthc trng DTNH ca Vit Nam và thc nghim cả ba phương pháp cho Vit Nam. Vphương pháp đo lường theo kinh nghim, lun án thc nghiệm ba phương pháp truyn thng da vào doanh snhp khu, nợ nước ngoài ngn hn và cung tiền rng M2 cùng với phương pháp đo lường ARA EM

4. Tài liệu tham khảo

Afrin, S. và cng s(2014), The demand for international rserves of Bangladesh, Bangladesh Bank, January 2014.
Aubrey, H.G. (1960), Abstract of original research : Gold and the dollar crisis, 
Challenge, November 1960.
Ben-Bassat, A. và Gottlieb, D. (1992), Optimal international reserves and sovereign risk, Journal of International Economics 33 (1992), 345-362

-- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận án tiến sĩ ngân hàng trên--

Ngày:15/08/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết Trịnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM