Toán 3 Chương 2 Bài: Bảng đơn vị đo độ dài

Bài giảng dưới đây đã được eLib biên soạn khái quát lý thuyết cần nhớ về đơn vị đo độ dài, đồng thời có các bài tập được tổng hợp đầy đủ các dạng toán liên quan giúp các em dễ dàng nắm được kiến thức trọng tâm của bài.

Toán 3 Chương 2 Bài: Bảng đơn vị đo độ dài

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Giới thiệu về đơn vị đo độ dài

a) Đơn vị là gì?

- Đơn vị là một đại lượng dùng để đo sử dụng trong toán học, vật lí, hóa học và được ứng dụng trong cuộc sống.

- Ví dụ: đơn vị đo khối lượng là: tấn, tạ, yến, kilogam, gam…

  Con cá này nặng: 3 kilogam

b) Độ dài là gì?

- Độ dài là khoảng cách giữa hai điểm nằm trên một đường thẳng.

- Ví dụ: độ dài của bàn chân chính là khoảng cách từ đầu ngón chân cái và gót bàn chân. Xem hình minh họa

c) Đơn vị đo độ dài là gì?

- Đơn vị đo độ dài là đại lượng dùng để đo giữa khoảng cách giữa hai điểm, để làm mốc so sánh về độ lớn cho     mọi độ dài khác.

- Ví dụ:

Thước kẻ dài 20cm thì 20 là độ dài, cm là đơn vị dùng để đo

Quãng đường từ A đến B dài 1km, chính là: 1 là độ dài, km là đơn vị dùng để đo.​

1.2. Bảng đơn vị đo độ dài

1.3. Các dạng toán

a) Dạng 1: Đổi các đơn vị đo độ dài

Ghi nhớ thứ tự các đơn vị đo trong bảng đơn vị đo độ dài, các đơn vị liền nhau luôn hơn kém nhau 10 lần.

b) Dạng 2: Thực hiện phép tính với các đơn vị đo độ dài

Lưu ý: Thực hiện các phép toán khi các số cùng một đơn vị đo độ dài.

- Ta thực hiện các phép toán cộng, trừ, nhân, chia các số.

- Giữ nguyên lại đơn vị ở kết quả.

c) Dạng 3: So sánh các đơn vị đo.

- Đổi các số về cùng một đơn vị đo giống nhau.

- So sánh các số và điền dấu thích hợp vào chỗ chấm.

2. Bài tập minh họa

Câu 1: Điền vào chỗ chấm

1km = ...hm

Hướng dẫn giải

Đơn vị km và đơn vị hm là hai đơn vị liền nhau nên sẽ hơn kém nhau nhau 10 lần.

Vậy 1km = 10hm

Câu 2: Thực hiện các phép tính sau

a)  10km + 5km = ?

b)   24hm - 18hm = ?

Hướng dẫn giải

a)  10km + 5km = 15km

b)   24hm - 18hm = 6hm

Câu 3: Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm

1hm.......100m

2dam + 3dam.....6dam

8hm - 4hm......2hm

Hướng dẫn giải

Ta có:

1hm = 100m

2dam + 3dam = 5dam

8hm - 4hm = 4hm

Điền vào chỗ chấm ta được kết quả:

1hm = 100m

2dam + 3dam < 6dam

8hm - 4hm > 2hm

Câu 4: An và Hoa cùng đi đến trường, biết An đi được quãng đường là 3 km còn Hoa đi được quãng đường là 500m. Hỏi cả An và Hoa đi được tổng số quãng đường là bao nhiêu m?

Hướng dẫn giải

Đề bài hỏi tổng quãng đường mà An và Hoa đi được là bao nhiêu m. do đó các đơn vị tính ở bài chúng ta phải đổi ra đơn vị chung là m

An đi được quãng đường là: 3km mà đổi ra m là: 3000m

Hoa đi được quãng đường là 500m, đơn vị đúng rồi nên không cần phải đổi.

Vậy tổng số quãng đường mà cả hai đi được là: 3000m + 500m = 3500m

3. Kết luận

Qua nội dung bài học trên, giúp các em học sinh:

  • Hệ thống lại kiến thức đã học một cách dễ dàng hơn.
  • Nắm được tên gọi và kí hiệu của đề- ca- mét, héc- tô- mét. Đồng thời biết đổi dam, hm ra m.
  • Nhận biết và vận dụng vào làm bài tập.
Ngày:16/09/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM