Toán 3 Chương 2 Bài: Bảng nhân 6

eLib xin giới thiệu đến các em học sinh lớp 3 bài Bảng nhân 6. Bài giảng này bao gồm chi tiết các dạng Toán, bên cạnh đó sử dụng các bài tập minh hoạ kèm theo lời giải chi tiết cho các em tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải Toán 3. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Toán 3 Chương 2 Bài: Bảng nhân 6

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

Các em học sinh cần nắm vững bảng nhân 6 sau:

6 x 1 = 6

6 x 2 = 12

6 x 3 = 18

6 x 4 = 24

6 x 5 = 30

6 x 6 = 36

6 x 7 = 42

6 x 8 = 48

6 x 9 = 54

6 x 10 = 60

1.2. Các dạng toán

a) Dạng 1: Tính nhẩm

Áp dụng bảng nhân 6, nhẩm nhanh các giá trị đơn giản.

b) Dạng 2: Tính giá trị biểu thức

- Trong biểu thức có chứa phép nhân và phép cộng hoặc phép nhân và phép trừ, ta thực hiện tính giá trị của phép nhân trước rồi thực hiện phép cộng hoặc phép trừ sau.

- Trong biểu thức có chứa hai phép nhân, ta thực hiện phép tính từ trái sang phải.

c) Dạng 3: Toán đố

Bước 1: Đọc và phân tích đề, xác định các số đã cho và yêu cầu của bài toán.

Bước 2: Tìm cách giải, khi đề bài cho biết giá trị của mỗi nhóm hoặc một nhóm, yêu cầu tìm số lượng của một vài nhóm tương tự, ta thường sử dụng phép nhân.

Bước 3: Trình bày bài và kiểm tra kết quả vừa tìm được.

d) Dạng 4: Đếm cách 6

Cộng liên tiếp 6 đơn vị, bắt đầu từ số cho trước.

e) Dạng 5: So sánh.

Bước 1:Tính giá trị của các biểu thức.

Bước 2: So sánh các giá trị vừa tìm được và điền dấu >;< hoặc = thích hợp.

2. Bài tập minh họa

Câu 1: Nhẩm 6 x 4

Hướng dẫn giải

Dựa vào bảng nhân 6

6 x 4 = 6 + 6 + 6 + 6 = 24

Câu 2: Điền số còn thiếu vào chỗ trống:

(6, 12,....., 24, 30, 36,.....)

Hướng dẫn giải

Em đếm thêm 6 và điền số còn thiếu vào chỗ trống để được dãy số như sau:

(6, 12, 18, 24, 30, 36, 42)

Câu 3: Mỗi bạn có 6 viên kẹo. Hỏi 7 bạn như thế có bao nhiêu viên kẹo?

Hướng dẫn giải

Số viên kẹo của 7 bạn là:

6 x 7 = 42 (viên kẹo)

Đáp số: 42 viên kẹo

3. Kết luận

Qua nội dung bài học trên, giúp các em học sinh:

  • Học thuộc bảng nhân 6.
  • Vận dụng vào giải các bài tập toán có phép nhân.
Ngày:16/09/2020 Chia sẻ bởi:Denni Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM