Toán 3 Chương 5 Bài: Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100000

Chúng ta cùng đến với bài Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100000. Bài giảng bao gồm các lý thuyết về các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, toán đố,... cùng với các bài tập minh hoạ có hướng dẫn giải chi tiết, giúp các em dễ dàng hệ thống lại kiến thức và vận dụng vào giải các bài tập. Mời các em học sinh và quý thầy cô cùng tham khảo.

Toán 3 Chương 5 Bài: Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100000

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Tính giá trị của biểu thức

- Biểu thức chỉ có phép tính nhân, chia hoặc cộng, trừ thì thực hiện từ trái sang phải.

- Biểu thức có phép nhân và phép toán cộng/trừ thì thực hiện phép nhân trước rồi mới thực hiện các phép toán cộng/trừ theo thứ tự từ trái sang phải.

Ví dụ: Tính giá trị của biểu thức: 2365 x 2 + 5698 = ?

Hướng dẫn giải

2365 x 2 + 5698 = 4730 + 5698 = 10428

1.2. Tìm ẩn

- Muốn tìm số hạng còn thiếu ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

- Muốn tìm số bị trừ chưa biết ta lấy hiệu cộng với số trừ.

- Muốn tìm số bị chia chưa biết ta lấy thương nhân với số chia.

- Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

- Muốn tìm số bị chia chưa biết ta lấy thương nhân với số chia.

- Muốn tìm số chia chưa biết ta lấy số bị chia chia cho thương.

Ví dụ: Tìm y biết: y - 7126 = 12854

Hướng dẫn giải

y - 7126 = 12854

y = 12854 + 7126

y = 19980

1.3. Toán đố

- Đọc và phân tích đề bài

- Lưu ý cách giải một số dạng toán như tìm một trong các phần bằng nhau của một số; gấp một số lên nhiều lần…

- Trình bày bài và kiểm tra lại kết quả vừa tìm được.

Ví dụ: Nam có 5 viên kẹo, Hoa có số viên kẹo gấp 2 lần số viên kẹo của Nam. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu viên kẹo?

Hướng dẫn giải

Số viên kẹo của Hoa là:

5 x 2 = 10 (viên kẹo)

Số viên kẹo của cả hai bạn Nam và Hoa là:

5 + 10 = 15 (viên kẹo)

Đáp số: 15 viên kẹo

2. Bài tập minh họa

Câu 1: Tính nhẩm:

a) 30000 + 40000 – 50000 = 

80000 – (20000 + 30000 ) =   

 b) 3000 x 2 : 3 =

4800 : 8 x 4 =

Hướng dẫn giải

a) 50000 + 30000 – 40000 =  80000 - 40000 = 40000

70000 – (40000 + 10000 ) = 70000 - 50000 = 20000

b) 2000 x 4 : 2 = 8000 : 2 = 4000

4800 : 8 x 4 = 600 x 4 = 2400

Câu 2: Tìm \(x\), biết \(1999 + x= 2005\)

Hướng dẫn giải

\(1999 +x=2005\)

\(x=2005 -1999\)

\(x=6\)

Vậy \(x\) cần tìm là: 6

Câu 3: Mua 5 quyển sách cùng loại phải trả 28500 đồng. Hỏi mua 8 quyển sách như thế phải trả bao nhiêu tiền ?

Hướng dẫn giải

Giá tiền của mỗi quyển sách là:

28 500 : 5 = 5700 (đồng)

Mua 8 quyển sách như thế phải trả số tiền là:

5700 x 8 = 45600 (đồng)

Đáp số: 45600 đồng.

3. Kết luận

Qua nội dung bài học trên, giúp các em học sinh:

  • Hệ thống lại kiến thức bốn phép tính trong phạm vi 100000 một cách dễ dàng.
  • Vận dụng vào giải bài tập SGK và các bài tập tương tự.
Ngày:22/09/2020 Chia sẻ bởi:Denni

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM