Toán 3 Chương 2 Bài: Tính giá trị của biểu thức

Chúng ta cùng đến với bài Tính giá trị của biểu thức. Bài giảng bao gồm các lý thuyết các phép tính cộng, trừ, nhân, chia biểu thức, các dạng toán so sánh, toán đố,... cùng với các bài tập minh hoạ có hướng dẫn giải chi tiết. Mời các em học sinh và quý thầy cô cùng tham khảo.

Toán 3 Chương 2 Bài: Tính giá trị của biểu thức

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Giá trị của biểu thức

a) Biểu thức là gì?

Biểu thức gồm các số được nối với nhau bởi các phép tính.

Ví dụ:

1 + 2 + 3 

5 x 4 : 2

b) Giá trị biểu thức là gì?

Giá trị biểu thức là kết quả sau khi thực hiện các phép tính trong biểu thức. Giá trị biểu thức là kết quả của các phép tính.

Ví dụ: 

Biểu thức: 13 + 20 + 10 = 43

Trong đó: 

13 + 20 + 10 là biểu thức

43 là giá trị của biểu thức

1.2. Tính giá trị của biểu thức

- Giá trị của biểu thức: Là kết quả sau khi thực hiện các phép tính trong biểu thức.

- Ghi nhớ quy tắc về thứ tự thực hiện các phép tính trong một biểu thức.

  • Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước; rồi thực hiện các phép tính cộng, trừ sau.
  • Biểu thức có dấu ngoặc thì cần tính các phép tính trong ngoặc trước rồi thực hiện các phép toán ngoài ngoặc theo thứ tự nhân, chia trước; cộng, trừ sau.

Ví dụ: Tính giá trị của biểu thức

40 + 30 : 6

= 40 + 5

= 45 

1.3. Các dạng toán

a) Dạng 1: Tính giá trị của biểu thức

- Trong biểu thức chỉ chứa phép tính cộng, trừ hoặc nhân, chia ta thực hiện phép tính từ trái sang phải.

- Trong biểu thức có chứa phép tính nhân, chia và phép tính cộng, trừ

Bước 1: Thực hiện phép nhân, chia trước.

Bước 2: Thực hiện phép cộng, trừ theo thứ tự từ trái sang phải.

b) Dạng 2: So sánh

Bước 1: Tính giá trị của các phép toán đã cho trong các vế

Bước 2: So sánh các giá trị vừa tìm được và điền dấu (nếu có yêu cầu)

c) Dạng 3: Toán đố

Bước 1: Đọc và phân tích đề, xác định các số đã biết, yêu cầu của đề bài.

Bước 2: Tìm cách giải cho bài toán, dựa vào các từ khóa như thêm, bớt, gấp, giảm đi, chia đều… để có dùng phép tính phù hợp.

Bước 3: Trình bày bài toán rõ ràng: Câu lời giải, phép tính và đáp số.

Bước 4: Kiểm tra lời giải và kết quả vừa tìm được.

2. Bài tập minh họa

Câu 1: Tính giá trị của biểu thức 6 x 3 + 2 = ?

Hướng dẫn giải

Ta thực hiện phép tính nhân trước rồi thực hiện phép cộng sau

Ta có: 6 x 3 + 2 = 18 + 2 = 20

Vậy giá trị của biểu thức 6 x 3 + 2 là 20

Câu 2: Em hái được 12 bông hoa, chị hái được 13 bông hoa. Sau đó cả hai chị em gói số hoa vừa hái thành 5 bó. Hỏi mỗi bó có bao nhiêu bông hoa?

Hướng dẫn giải

Em và chị hái được số hoa là:

12 + 13 = 25 (bông)

Mỗi bó hoa có số bông là:

25 : 5 = 5 (bông)

Đáp số: 5 bông.

Câu 3: Điền dấu >; < hoặc = vào chỗ chấm:

\(55 : 5\times 3......32\)

\(47.........84 - 34 - 3\)

Hướng dẫn giải

\(\underbrace {55:5 \times 3}_{33} > 32\)

\(47{\rm{ }} = \underbrace {{\rm{ }}84{\rm{ }} - {\rm{ }}34{\rm{ }} - {\rm{ }}3}_{47}\)

3. Kết luận

Qua nội dung bài học trên, giúp các em học sinh:

  • Hệ thống lại kiến thức đã học một cách dễ dàng hơn.
  • Biết tính các giá trị biểu thức.
  • Nhận biết và vận dụng vào làm bài tập.
Ngày:17/09/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM