Toán 3 Chương 2 Bài: Giảm đi một số lần

Nhằm giúp các em học sinh có thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích cho môn Toán 3, eLib đã biên soạn và tổng hợp nội dung bài Giảm đi một số lần. Tài liệu được biên soạn với đầy đủ các dạng Toán và các bài tập minh họa có hướng dẫn giải chi tiết. Mời các em cùng tham khảo.

Toán 3 Chương 2 Bài: Giảm đi một số lần

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

- Muốn giảm một số đi nhiều lần ta chia số đó cho số lần.

Bài toán: Cho đoạn thẳng AB dài 8cm, đoạn thẳng CD có độ dài bằng độ dài đoạn thẳng AB giảm đi 4 lần. Tìm độ dài của đoạn thẳng CD.

Tóm tắt:

Bài giải

Độ dài của đoạn thẳng CD là:

8 : 4 = 2 cm

Đáp số: 2 cm

1.2. Các dạng toán

a) Dạng 1: Cho số và yêu cầu tìm giá trị của số đó khi giảm đi nhiều lần

Bước 1: Tóm tắt đề bài bằng sơ đồ đoạn thẳng.

Bước 2: Muốn giảm một số đi nhiều lần, ta lấy số đó chia cho số lần.

b) Dạng 2: Giảm đi một số lần của một số có chứa đơn vị đo

Bước 1: Thực hiện phép chia số đã cho với số lần.

Bước 2: Viết lại đơn vị đo ban đầu vào kết quả vừa tìm được.

c) Dạng 3: Điền số thích hợp vào chỗ trống

Bước 1: Chia số cho trước với số lần.

Bước 2: Điền số vừa tìm được vào ô trống.

2. Bài tập minh họa

Câu 1: Em đang có 16 cái kẹo, sau khi đem cho các bạn thì số kẹo của em giảm đi 4 lần. Hỏi em còn lại bao nhiêu cái kẹo?

Tóm tắt

Hướng dẫn giải

Em còn lại số cái kẹo là:

16 : 4 = 4 (cái kẹo)

Đáp số: 4 cái kẹo

Câu 2: Giảm 15 cm đi 3 lần thì được bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Ta có: 15 : 3 = 5 (cm)

Vậy 15 cm giảm đi 3 lần thì được giá trị bằng 5 cm

Câu 3: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Hướng dẫn giải

Ta có 24 : 6 = 4

Số cần điền vào chỗ trống là 4.

3. Kết luận

Qua nội dung bài học trên, giúp các em học sinh:

  • Hệ thống lại kiến thức đã học một cách dễ dàng hơn.
  • Biết thực hiện bài toán giảm đi một số lần.
  • Nhận biết và vận dụng vào làm bài tập.
Ngày:16/09/2020 Chia sẻ bởi:Minh Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM