Toán 3 Chương 2 Bài: Chu vi hình vuông

Nhằm giúp các em học sinh có thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích cho môn Toán 3, eLib đã biên soạn và tổng hợp nội dung bài Chu vi hình vuông. Tài liệu được biên soạn với đầy đủ các dạng Toán và các bài tập minh họa có hướng dẫn giải chi tiết. Mời các em cùng tham khảo.

Toán 3 Chương 2 Bài: Chu vi hình vuông

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Chu vi là gì?

Chu vi đường dài bao quanh một hình.

Ví dụ: Chu vi của một hình tam giác ABC

Chu vi hình tam giác ABC là độ dài 3 cạnh của tam giác đó.

Công thức: AB + BC + AC

1.2. Hình vuông là gì?

Hình vuông là hình có 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau.

Chu vi hình vuông độ dài bốn cạnh hình vuông.

Công thức: C = a x 4

Trong đó: C là chu vi hình vuông, a là một cạnh hình vuông.

1.3. Các dạng toán

a) Dạng 1: Tính chu vi của hình vuông

Muốn tính chu vi hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với 4

b) Dạng 2: Tìm cạnh khi biết chu vi của hình vuông

Bước 1: Liệt kê dữ liệu bài cho

Bước 2: Muốn tìm độ dài của một cạnh ta lấy chu vi đã biết chia cho 4.

2. Bài tập minh họa

Câu 1: Chu vi hình dưới đây là bao nhiêu xăng-ti-mét?

Hướng dẫn giải

Chu vi của hình vuông ABCD là:

4 + 4 + 4 + 4 = 16 cm

Hoặc 4 x 4 = 16

Câu 2: Một cái đồng hồ hình vuông có chu vi bằng 80 cm. Cạnh đồng hồ đó dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Hướng dẫn giải

Cạnh đồng hồ dài số xăng-ti-mét là:

80 : 4 = 20 cm

Đáp số: 20cm.

Câu 3: Một chiếc bàn hình vuông có chu vi là 82 cm. Hỏi độ dài của 1 cạnh đồng hồ đó bằng bao nhiêu?.

Hướng dẫn giải

Muốn tìm độ dài một cạnh ta lấy chu vi đã biết chia cho 4.

Chu vi chiếc bàn hình vuông là 82 cm.

Vậy độ dài của một cạnh của chiếc bàn là 82 : 4 = 21 cm.

3. Kết luận

Qua nội dung bài học trên, giúp các em học sinh:

  • Hệ thống lại kiến thức đã học một cách dễ dàng hơn.
  • Biết cách tính chu vi hình vuông và vận dụng vào giải các bài tập.
Ngày:17/09/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM