Toán 3 Chương 2 Bài: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

Để giúp các em học sinh lớp 3 học hiệu quả môn Toán, đội ngũ eLib đã biên soạn và tổng hợp nội dung bài Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số. Tài liệu gồm kiến thức cần nhớ và các dạng Toán về phép chia số có ba chữ số, giúp các em học tập và củng cố thật tốt kiến thức. Mời các em cùng tham khảo.

Toán 3 Chương 2 Bài: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

Cách thực hiện phép chia một số có ba chữ số cho số có một chữ số:

Ví dụ: Phép chia hết

3 chia 3 được 1, viết 1; 1 nhân 3 bằng 3, 3 trừ 3 bằng 0.

Hạ 7, 7 chia 3 bằng 2, viết 2; 2 nhân 3 bằng 6; 7 trừ 6 bằng 1.

Hạ 8, được 18, 18 chia 3 bằng 6, viết 6; 6 nhân 3 bằng 18, 18 trừ 18 bằng 0.

Vậy 378 : 3 = 126

1.2. Các dạng toán

a) Dạng 1: Tính, đặt tính rồi tính

Bước 1: Đặt tính theo cột dọc, đặt số đúng vị trí của số bị chia, số chia, thương.

Bước 2: Thực hiện phép chia.

b) Dạng 2: Toán đố

Bước 1: Đọc và phân tích đề bài, xác định số đã cho, số cần tìm và dạng toán

Bước 2: Tìm cách giải cho bài toán: Bài toán tìm giá trị của một nhóm hoặc tìm số nhóm tạo thành thì em thường hay sử dụng phép tính chia.

Bước 3: Trình bày lời giải.

Bước 4: Kiểm tra cách trình bày và kết quả vừa tìm được.

c) Dạng 3: Kiểm tra một phép tính đúng hay sai

- Đặt tính theo cách đặt cột dọc của phép chia.

- Thực hiện phép tính.

- So sánh với cách làm phép tính và kết quả đã cho để xác đinh tính đúng – sai.

2. Bài tập minh họa

Câu 1: Đặt tính rồi tính 375 : 5 = ?

Hướng dẫn giải

3 không chia được 5, nên ta lấy 37 chia 5 bằng 7, viết 7; 7 nhân 5 bằng 35, 37 trừ 35 bằng 2.

Hạ 5, được 25, 25 chia 5 bằng 5, viết 5; 5 nhân 5 bằng 25, 25 trừ 25 bằng 0.

Vậy 375 : 5 = 75

Câu 2: Có 234 học sinh xếp hàng, mỗi hàng có 9 học sinh. Hỏi có tất cả bao nhiêu hàng?

Hướng dẫn giải

Muốn tìm số hàng thì ta lấy tất cả số học sinh chia cho số học sinh của một hàng.

Có tất cả số hàng là:

234 : 9 = 26 (hàng)

Đáp số: 26 hàng

3. Kết luận

Qua nội dung bài học trên, giúp các em học sinh:

  • Hệ thống lại kiến thức đã học một cách dễ dàng hơn.
  • Biết thực hiện phép chia số có ba chữ số cho số có một chữ số.
  • Nhận biết và vận dụng vào làm bài tập.
Ngày:17/09/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM