Toán 3 Chương 4 Bài: Phép trừ các số trong phạm vi 100000

Nhằm giúp các em học sinh có thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích cho môn Toán 3, eLib đã biên soạn và tổng hợp nội dung bài Phép trừ các số trong phạm vi 100000. Tài liệu được biên soạn với đầy đủ các dạng Toán và các bài tập minh họa có hướng dẫn giải chi tiết. Mời các em cùng tham khảo.

Toán 3 Chương 4 Bài: Phép trừ các số trong phạm vi 100000

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

Cách thực hiện phép trừ các số có năm chữ số và một số bài toán vận dụng.

Ví dụ: 

2 không trừ được cho 5, lấy 12 trừ 5 bằng 7, viết 7, nhớ 1.

1 thêm 1 bằng 2, 3 trừ 2 bằng 1, viết 1.

4 không trừ được 6, lấy 14 trừ 6 bằng 8, viết 8.

3 thêm 1 bằng 4, 8 trừ 4 bằng, viết 4.

7 trừ 4 bằng 3, viết 3.

Vậy 78432 - 423615 = 34817

1.2. Các dạng toán

a) Dạng 1. Tính, đặt tính rồi tính

- Đặt tính sao cho các chữ số cùng một hàng thẳng cột với nhau.

- Thực hiện phép tính từ phải sang trái.

b) Dạng 2. Toán đố

- Đọc và tìm hiểu đề bài: dữ liệu đề bài đã cho, yêu cầu của bài toán.

- Phân tích đề: Muốn tìm giá trị còn lại hoặc so sánh đại lượng này nhiều hơn/ít hơn đại lượng kia bao nhiêu thì thường dùng phép tính trừ.

- Trình bày lời giải và kiểm tra lại đáp án.

c) Dạng 3. Tìm x

- Tìm số hạng còn thiếu: Lấy tổng trừ đi số hạng còn thiếu.

- Tìm số bị trừ còn thiếu: Lấy hiệu cộng với số trừ.

- Tìm số trừ còn thiếu: Lấy Số bị trừ trừ đi hiệu.

d) Dạng 4. Tính nhẩm

- Muốn trừ các số tròn nghìn, tròn trăm hoặc tròn chục thì cần trừ các chữ số hàng nghìn, hàng trăm hoặc hàng chục, và giữ nguyên lại các chữ số 0.

2. Bài tập minh họa

Câu 1: Đặt tính rồi tính 91462 - 53406

Hướng dẫn giải

2 không trừ được 6, lấy 12 trừ 6 bằng 6, viết 6, nhớ 1.

0 thêm 1 bằng 1, 6 trừ 1 bằng 5, viết 5.

4 trừ 4 bằng 0, viết 0.

1 không trừ được 3, láy 11 trừ 3 bằng 8, viết 8, nhớ 1.

5 thêm 1 bằng 6, 9 trừ trừ 6 bằng 3, viết 3.

Vậy 91462 - 53406 = 38056

Câu 2: Một quãng đường dài 25 850m, trong đó có 9850m đường đã trải nhựa. Hỏi còn bao nhiêu ki-lô-mét đường chưa được trải nhựa?

Hướng dẫn giải

Độ dài đoạn đường chưa trải nhựa :

25850 – 9850 = 16 000 (m)

Đổi: 16000m = 16 km

Đáp số: 16 km.

Câu 3: Tìm x biết: 85432 - x = 48712

Hướng dẫn giải

85432 - x = 48712

x = 85432 - 48712

x = 36720

3. Kết luận

Qua nội dung bài học trên, giúp các em học sinh:

  • Hệ thống lại kiến thức đã học một cách dễ dàng hơn.
  • Thực hiện được các phép trừ các số trong phạm vi 100000.
  • Vận dụng vào giải bài tập SGK và các bài tập tương tự.
Ngày:21/09/2020 Chia sẻ bởi:Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM