Toán 3 Chương 2 Bài: Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số

eLib xin giới thiệu đến các em học sinh lớp 3 bài Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số. Bài giảng này bao gồm chi tiết các dạng Toán, bên cạnh đó sử dụng các bài tập minh hoạ kèm theo lời giải chi tiết cho các em tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải Toán 3. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Toán 3 Chương 2 Bài: Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Quy tắc nhân

- Đặt tính theo cột dọc, thừa số thứ nhất là số có ba chữ số, thừa số thứ hai là số có một chữ số và các thừa số được đặt thẳng hàng.

- Thực hiện phép nhân theo thứ tự từ trái sang phải, nhân lần lượt số hạng có một chữ số với chữ số hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm của số hạng còn lại.

- Ghi kết quả thu được.

- Vận dụng phép nhân vào giải toán

Ví dụ 1: Tính 432 x 2 =?

2 nhân 2 bằng 4, viết 4

2 nhân 3 bằng 6, viết 6

2 nhân 4 bằng 8, viết 8

Vậy 432 x 2 = 864

Ví dụ 2: Tính 327 x 4 = ?

4 nhân 7 bằng 28, viết 8, nhớ 2.

4 nhân 2 bằng 8, 8 thêm 2 bằng 10, viết 0, nhớ 1.

4 nhân 3 bằng 12, 13 thêm 1 bằng 13, viết 13.

Vậy 327 x 4 = 1308

1.2. Các dạng toán

a) Dạng 1: Toán đố

Bước 1: Đọc và phân tích đề, xác định giá trị của mỗi nhóm hoặc một nhóm, yêu cầu của đề bài.

Bước 2: Muốn tìm số lượng của một vài nhóm tương tự ta sử dụng phép nhân.

Bước 3: Trình bày bài toán rõ ràng: Câu lời giải, phép tính và đáp số.

Bước 4: Kiểm tra lời giải và kết quả vừa tìm được.

b) Dạng 2: Tìm x

Muốn tìm số bị chia chưa biết ta lấy thương nhân với số chia.

c) Dạng 3: Tính giá trị của biểu thức

- Trong biểu thức chỉ chứa phép tính nhân, ta thực hiện phép tính từ trái sang phải.

- Trong biểu thức có chứa phép tính nhân và phép tính cộng, trừ

  • Bước 1: Thực hiện phép nhân
  • Bước 2: Thực hiện phép cộng, trừ theo thứ tự từ trái sang phải.

2. Bài tập minh họa

Câu 1: Mỗi chuyến bay chở được 116 khách. Hỏi 3 chuyến bay như thế chở được bao nhiêu người?

Hướng dẫn giải

Ba máy bay như thế chở được số người là:

116 x 3 = 348 (người)

Đáp số: 348 người.

Câu 2: Quãng đường từ nhà An đến trường là 420m, quãng đường từ nhà Hoa đế trường gấp đôi từ nhà An đến trường. Hỏi nhà Hoa cách trường bao xa?

Hướng dẫn giải

Nhà Hoa cách trường số m là:

420  x 2 = 840 (m)

Đáp số: 840m

Câu 3: Tìm X, biết:

X : 6 = 113

Hướng dẫn giải

X số bị chia trong phép chia

Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

X : 6 = 113

X = 113 x 6

X = 678

Câu 4: Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) 215 x 3 + 125 = ?

b) 414 : 3 - 114 = ?

c) 100 x 4 + 121 x 2

d) 128 x 5 - 113 x 4

Hướng dẫn giải

a) 215 x 3 + 125 = 430 + 125 = 555

b) 414 : 3 - 114 = 138 - 114 = 24

c) 100 x 4 + 121 x 2

= 400 + 242

= 642

d) 128 x 5 - 113 x 4

= 640 - 452

= 188

3. Kết luận

Qua nội dung bài học trên, giúp các em học sinh:

  • Hệ thống lại kiến thức đã học một cách dễ dàng hơn.
  • Biết thực hiện phép nhân số có ba chữ số với số có một chữ số.
  • Nhận biết và vận dụng vào làm bài tập.
Ngày:16/09/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM