Toán 3 Chương 2 Bài: Bảng nhân 7

Bài học Bảng nhân 7 bao gồm kiến thức thức cần nhớ và các dạng Toán liên quan được eLib tóm tắt một cách chi tiết, dễ hiểu. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Toán 3 Chương 2 Bài: Bảng nhân 7

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

- Khái niệm phép nhân với 7: Các số 7 được cộng liên tiếp với nhau nhiều lần thì được chuyển thành phép nhân.

Ví dụ: 7 + 7 + 7 + 7 = 7 x 4 = 28

- Bảng nhân 7

7 x 1 = 7                7 x 6 = 42   

7 x 2 = 14              7 x 7 = 49

7 x 3 = 21              7 x 8 = 56

7 x 4 = 28              7 x 9 = 63 

7 x 5 = 35               7 x 10 = 70

Trong phép nhân, khi đổi vị trí hai số thì giá trị của phép tính không thay đổi.

1.2. Các dạng toán

a) Dạng 1: Tính nhẩm

- Áp dụng bảng nhân 7, nhẩm nhanh các giá trị đơn giản.

- Đếm cách 7 liên tiếp để tìm giá trị của phép nhân.

b) Dạng 2: Tính giá trị biểu thức

- Trong biểu thức có chứa phép tính nhân và phép tính cộng, trừ

  • Bước 1: Thực hiện phép nhân
  • Bước 2: Thực hiện phép cộng, trừ theo thứ tự từ trái sang phải.

- Trong biểu thức chỉ chứa phép tính nhân, ta thực hiện phép tính từ trái sang phải.

c) Dạng 3: Toán đố

Bước 1: Đọc và phân tích đề, xác định giá trị của mỗi nhóm hoặc một nhóm, yêu cầu của đề bài.

Bước 2: Muốn tìm số lượng của một vài nhóm tương tự ta sử dụng phép nhân.

Bước 3: Trình bày bài toán rõ ràng: Câu lời giải, phép tính và đáp số.

Bước 4: Kiểm tra lời giải và kết quả vừa tìm được.

d) Dạng 4: So sánh

Bước 1: Tính giá trị của các phép toán đã cho.

Bước 2: So sánh các giá trị vừa tìm được.

2. Bài tập minh họa

Câu 1: Nhẩm 7 x 6

Hướng dẫn giải

7 x 6 = 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 42

Vậy 7 x 6 = 42

Câu 2: Một tuần lễ có 7 ngày. Hỏi 6 tuần lễ thì có bao nhiêu ngày?

Hướng dẫn giải

6 tuần lễ có số ngày là:

7 x 6 = 42 (ngày)

Đáp số: 42 ngày

Câu 3: Trong các phép tính sau, phép tính nào có giá trị lớn nhất?

A. 7 x 4                   B. 7 x 3                  C. 7 x 5

Hướng dẫn giải

Ta có giá trị của các phép tính là:

7 x 4 = 28

3 x 7 = 21

7 x 5 = 35

Vì (21 < 28 < 35) nên phép toán có giá trị lớn nhất là đáp án C.

3. Kết luận

Qua nội dung bài học trên, giúp các em học sinh:

  • Hệ thống lại kiến thức đã học một cách dễ dàng hơn.
  • Học thuộc bảng nhân 7.
  • Nhận biết và vận dụng vào làm bài tập.
Ngày:16/09/2020 Chia sẻ bởi:Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM