Toán 3 Chương 3 Bài: Số 10 000

Để học tốt bài Số 10 000 Toán 3 eLib xin mời các em cùng tham khảo bài giảng dưới đây bao gồm các kiến thức được trình bày cụ thể và chi tiết, cùng với các dạng bài tập minh họa giúp các em dễ dàng nắm vững được trọng tâm bài học.

Toán 3 Chương 3 Bài: Số 10 000

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

Số 10 000 đọc là mười nghìn hoặc một vạn.

1.2. Dạng toán

Điền số theo thứ tự.

- Cho các chữ số yêu cầu các số tròn trăm, tròn chục, số liền trước, liền sau,...

- Các số liên tiếp cách nhau một đơn vị.

-Số liền trước và liền sau của một số thì lần lượt kém hoặc hơn số đó một đơn vị.

- Các số tròn nghìn, tròn trăm hoặc tròn chục liên tiếp lần lượt hơn kém nhau một nghìn, một trăm hoặc 10 đơn vị.

2. Bài tập minh họa

Câu 1: Viết các số tròn trăm từ 9300 đến 9900

Hướng dẫn giải

- Các số tròn trăm có hàng chục và hàng đơn vị bằng 0.

Ta viết được: 9300; 9400; 9500; 9600; 9700; 9800; 9900

Câu 2: Viết các số tròn nghìn từ \(1000\) đến \(10 000\).

Hướng dẫn giải

Số tròn nghìn có hàng trăm, chục và đơn vị bằng \(0\).

Ta được kết quả:

\(1000; 2000; 3000; 4000; 5000; 6000;\)\( 7000; 8000; 9000; 10 000\).

Câu 3: Viết số liền trước, số liền sau của mỗi số: 2665; 2002

Hướng dẫn giải

Số liền trước của số a thì có giá trị ít hơn a một đơn vị.

Số liền sau của số a thì có giá trị nhiều hơn a một đơn vị. 

Vậy ta có kết quả:

Số liền trước của 2665 là 2664, số liền sau của 2665 là 2666.

Số liền trước của 2002 là 2001, số liền sau của 2002 là 2003.

3. Kết luận

Qua nội dung bài học trên, giúp các em học sinh:

  • Hệ thống lại kiến thức đã học một cách dễ dàng hơn.
  • Thực hiện được các phép tính của số 10 000.
  • Vận dụng vào giải bài tập SGK và các bài tập tương tự.
Ngày:17/09/2020 Chia sẻ bởi:Denni Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM