Toán 3 Chương 2 Bài: Tìm số chia

eLib xin giới thiệu đến các em học sinh lớp 3 nội dung bài Tìm số chia. Bài giảng được biên soạn đầy đủ và chi tiết, đồng thời được trình bày một cách logic, khoa học sẽ giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức về phép chia và tìm số chia.

Toán 3 Chương 2 Bài: Tìm số chia

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Giới thiệu tìm số chia trong phép chia

- Có phép chia như sau:

Ta có: 2 = 6 : 3

- Trong phép chia hết, muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

- Thương lớn nhất khi số chia bằng 1

- Thương bé nhất khi số chia bằng số bị chia

1.2. Tìm số chia x chưa biết trong phép chia hết

Ví dụ: Tìm X biết 15 : X = 5

Bài giải

15 : X = 5

X = 15 : 5 

X = 3

Kết luận: Trong phép chia hết, muốn tìm số chia ta lấy, số bị chia rồi chia cho thương

1.3. Dạng toán

a) Dạng 1: Tìm x

Bước 1: Xác định vị trí của x trong phép toán

Bước 2: Tìm giá trị của x và trình bày bài.

Ví dụ: Tìm x, biết: 54 : x = 6

Hướng dẫn giải

54 : x = 6

x = 54 : 6

x = 9

b) Dạng 2: Toán đố

Bước 1: Đọc và phân tích đề, xác định các số đã biết, yêu cầu của đề bài, các từ khóa quan trọng như “chia”, “giảm”, “bằng nhau”.

Bước 2: Muốn tìm số nhóm bằng nhau thì cần lấy giá trị ban đầu chia cho giá trị của mỗi nhóm.

Bước 3: Trình bày bài và kiểm tra lại kết quả của bài toán.

Ví dụ: Mẹ có 24 chiếc kẹo, biết mỗi người được nhận 4 chiếc kẹo từ mẹ. Hỏi có bao nhiêu người được mẹ chia kẹo?

Hướng dẫn giải

Số người được mẹ chia kẹo là:

24 : 4 = 6 (người)

Vậy có 6 người được nhận kẹo từ mẹ

2. Bài tập minh họa

Câu 1: Tìm X, biết:

a) 20 : X = 2

b) 49 : x = 7

Hướng dẫn giải

a) 20 : X = 2

X = 20 : 2

X = 10

b) 49 : x = 7

x = 49 : 7 

x = 7

Câu 2: Cô giáo chia 30 quyển vở làm phần thưởng cho các bạn học sinh giỏi, mỗi bạn được nhận 3 quyển. Hỏi có bao nhiêu bạn học sinh giỏi được nhận phần thưởng?

Hướng dẫn giải

Có số bạn học sinh giỏi được nhận phần thưởng là:

30 : 3 = 10 (bạn)

Đáp số: 10 bạn

Câu 3: An có 20 viên kẹo, An muốn chia số kẹo cho 5 bạn. Hỏi mỗi bạn nhận được bao nhiêu viên kẹo?

Hướng dẫn giải

Số viên kẹo mà mỗi bạn nhận được là:

20 : 5 = 4 (viên kẹo)

Đáp số: 4 viên kẹo

3. Kết luận

Qua nội dung bài học trên, giúp các em học sinh:

  • Hệ thống lại kiến thức đã học một cách dễ dàng hơn.
  • Biết thực hiện phép chia và tìm số chia.
  • Nhận biết và vận dụng vào làm bài tập.
Ngày:16/09/2020 Chia sẻ bởi:ngan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM