Toán 3 Chương 3 Bài: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số

Sau đây mời các em học sinh lớp 3 cùng tìm hiểu về Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số. Bài giảng dưới đây đã được eLib biên soạn khái quát lý thuyết cần nhớ, đồng thời có các bài tập được tổng hợp đầy đủ các dạng toán liên quan giúp các em dễ dàng nắm được kiến thức trọng tâm của bài.

Toán 3 Chương 3 Bài: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

Cách thực hiện phép chia một số có bốn chữ số cho số có một chữ số: Thực hiện lấy từng chữ số của số bị chia, chia cho số chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Ví dụ: Tính 8408 : 4 = ?

8 chia 4 được 2, viết 2. Lấy 2 nhân 4 bằng 8, 8 trừ 8 bằng 0.

Hạ 4, 4 chia 4 được 1, viết 1. Lấy 1 nhân 4 bằng 4; 4 trừ 4 bằng 0.

Hạ 0, 0 chia 4 bằng 0, viết 0. Lấy 0 nhân 4 bằng 0, 0 trừ 0 bằng 0.

Hạ 8, 8 chia 4 được 2, viết 2. Lấy 2 nhân 4 bằng 8, 8 trừ 8 bằng 0.

Vậy 8408 : 4 = 2102

1.2. Các dạng toán

a) Dạng 1: Tính, đặt tính rồi tính

- Đặt tính

- Áp dụng đúng thứ tự thực hiện phép chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số và thực hiện phép chia để tìm kết quả.

b) Dạng 2: Toán đố

- Đọc và phân tích đề.

- Muốn tìm một trong các phần bằng nhau của một số, ta lấy số đó chia cho số phần bằng nhau.

- Trình bày lời giải và kiểm tra lại kết quả.

c) Dạng 3: Tính giá trị biểu thức

- Nếu biểu thức có phép nhân, chia, cộng, trừ thì ta thực hiện nhân, chia trước, cộng, trừ sau.

- Biểu thức chỉ có chứa phép nhân hoặc phép chia thì em thực hiện từ trái sang phải.

d) Dạng 4: Tìm x

- Trong phép nhân, muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số kia.

- Trong một phép chia, muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

e) Dạng 5: So sánh, sắp xếp theo thứ tự

- Tính giá trị biểu thức (Dạng 3)

- So sánh các giá trị vừa tìm được rồi sắp xếp theo yêu cầu.

2. Bài tập minh họa

Câu 1: Có 1740 gói bánh được chia đều vào 5 thùng. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu gói bánh?

Hướng dẫn giải

Mỗi thùng có số gói bánh là :

1740 : 5 = 348 (gói)

Đáp số: 348 gói.

Câu 2: Tìm \(x\), biết: \(x\) x 3 = 7728

Hướng dẫn giải

\(x\) x 3 = 7728

\(x\) = 7728 : 3

\(x\) = 2576

Vậy \(x\) cần tìm là: 2576

Câu 3: Một cửa hàng có 2024 lít dầu, cửa hàng đã bán \(\dfrac{1}{4}\) số dầu đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu lít dầu?

Hướng dẫn giải

Số dầu đã bán là:

\(2024 : 4 = 506\) (lít)

Số dầu còn lại là:

\(2024 – 506 = 1518\) (lít)

Đáp số: \(1518\) lít.

3. Kết luận

Qua nội dung bài học trên, giúp các em học sinh:

  • Hệ thống lại kiến thức đã học một cách dễ dàng hơn.
  • Biết làm phép tính chia số có bốn chữ số với số có một chữ số.
  • Vận dụng vào giải bài tập SGK và các bài tập tương tự.
Ngày:21/09/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết Trịnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM