Toán 3 Chương 3 Bài: Phép cộng các số trong phạm vi 10 000

Nội dung bài học Phép cộng các số trong phạm vi 10 000 đã được eLib biên soạn cụ thể và chi tiết, đồng thời có các bài tập minh họa có hướng dẫn giải chi tiết giúp các em dễ dàng ôn luyện kiến thức và vận dụng vào giải bài tập

Toán 3 Chương 3 Bài: Phép cộng các số trong phạm vi 10 000

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

Cách thực hiện phép tính cộng không nhớ hoặc có nhớ các số trong phạm vi 10000.

Ví dụ: Tính 3526 + 2759 = ?

6 cộng 9 bằng 15, viết 5, nhớ 1.

5 cộng 5 bằng 10, thêm 1 bằng 11, viết 1, nhớ 1.

2 cộng 7 bằng 9, thêm 1 bừng 10, viết 0, nhớ 1.

3 cộng 2 bằng 5, thêm 1 bằng 6, viết 6.

Vậy 3526 + 2759 = 6015

1.2. Các dạng toán

a) Dạng 1: Tính hoặc đặt tính rồi tính.

- Đặt các chữ số cùng một hàng thẳng cột với nhau

- Thực hiện phép tính từ phải sang trái.

b) Dạng 2: Toán đố

- Đọc và tìm hiểu đề bài: Đọc và ghi nhớ các dữ liệu đề bài đã cho, yêu cầu của bài toán.

- Phân tích đề: Dựa vào câu hỏi của đề bài, chú ý các từ khóa “tất cả” hay “ còn lại”, suy luận và dùng các phép tính phù hợp để tìm đáp án.

- Trình bày lời giải và kiểm tra lại đáp án.

c) Dạng 3: Tính nhẩm

- Các số tròn nghìn, tròn trăm, tròn chục khi cộng thì chỉ cần nhẩm tính với các số ở hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục và giữ nguyên các hàng còn lại.

- Nhóm các số để tạo thành số tròn chục hoặc ưu tiên tính toán với các số tròn chục trước để dễ nhẩm tính mà không cần dùng nháp.

d) Dạng 4: Tìm yếu tố còn thiếu

- Tìm số hạng còn thiếu: Lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

- Tìm số bị trừ còn thiếu: Lấy hiệu cộng với số trừ.

- Tìm số trừ còn thiếu: Lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

e) Dạng 5: Tính độ dài đường gấp khúc.

Muốn tính độ dài đường gấp khúc, ta tìm tổng độ dài của các đoạn thẳng trong đường gấp khúc đó, lưu ý là cùng một đơn vị đo.

2. Bài tập minh họa

Câu 1: Tính

Hướng dẫn giải

5 cộng 6 bằng 11, viết 1, nhớ 1.

1 cộng 4 bằng 5, thêm 1 bằng 6, viết 6.

9 cộng 3 bằng 12, viết 2, nhớ 1.

7 cộng 1 bằng 8, thêm 1 bằng 9, viết 9.

Vậy 7915 + 1346 = 9261

Câu 2: Đội Một trồng được 3680 cây, đội Hai trồng được 4220 cây. Hỏi cả hai đội trồng được bao nhiêu cây?

Hướng dẫn giải

Cả hai đội trồng được số cây là:

3680 + 4220 = 7900 (cây)

Đáp số: 7900 cây.

Câu 3: Tìm x biết: x + 3456 = 8541

Hướng dẫn giải

x + 3456 = 8541

x = 8541 - 3456

x = 5085

3. Kết luận

Qua nội dung bài học trên, giúp các em học sinh:

  • Hệ thống lại kiến thức đã học một cách dễ dàng hơn.
  • Biết tính các phép cộng các số trong phạm vi 10 000.
  • Vận dụng vào giải bài tập SGK và các bài tập tương tự.
Ngày:18/09/2020 Chia sẻ bởi:Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM