Toán 3 Chương 3 Bài: Tháng - năm

Bài giảng tháng - năm dưới đây được eLib biên soạn kiến thức cụ thể và chi tiết, cùng các bài tập minh họa có hướng dẫn giải chi tiết, qua đó giúp các em nắm được kiến thức từ khái quát đến chi tiết để học tốt phần kiến thức này.

Toán 3 Chương 3 Bài: Tháng - năm

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

- Một năm có 12 tháng: Từ tháng 1 đến tháng 12

- Số ngày trong từng tháng là:

1.2. Các dạng toán

a) Dạng 1: Số ngày trong một tháng.

Ghi nhớ kiến thức về số ngày của mỗi tháng.

b) Dạng 2: Tìm ngày tháng cho trước là ngày thứ mấy trong tuần?

- Một tuần có 7 ngày.

Giải bằng cách đếm các nhóm 7 hoặc nhìn trên lịch để biết ngày cho trước là thứ mấy trong tuần.

2. Bài tập minh họa

Câu 1

Tháng 1 có bao nhiêu ngày?

Tháng 3 có bao nhiêu ngày?

Tháng 6 có bao nhiêu ngày? 

Hướng dẫn giải

Nhẩm lại số ngày trong từng tháng của một năm rồi trả lời các câu hỏi.

Ta có kết quả như sau:

Tháng 1 có 31 ngày

Tháng 3 có 31 ngày

Tháng 6 có 30 ngày  

Câu 2: Trong một năm

a) Những tháng nào có 30 ngày?

b) Những tháng nào có 31 ngày?

Hướng dẫn giải

a) Tháng 4, tháng 6, tháng 9, tháng 11 có 30 ngày

b) Tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10, tháng 12 có 31 ngày.

Câu 3: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Ngày 30 tháng 8 là chủ nhật thì ngày 2 tháng 9 cùng năm đó là:

A.Thứ hai                     B. Thứ ba                   C. Thứ tư                D. Thứ năm

Hướng dẫn giải

Ngày 30 tháng 8 là chủ nhật thì ta có:

- Ngày 31 tháng 8 là thứ hai;

- Ngày 1 tháng 9 là thứ ba;

- Ngày 2 tháng 9 là thứ tư.

Đáp án cần chọn là Thứ tư.

Khoanh vào chữ C.

3. Kết luận

Qua nội dung bài học trên, giúp các em học sinh:

  • Hệ thống lại kiến thức đã học một cách dễ dàng hơn.
  • Nhớ được các ngày trong tháng, các tháng trong năm.
  • Vận dụng vào giải bài tập SGK và các bài tập tương tự.
Ngày:21/09/2020 Chia sẻ bởi:Xuân Quỳnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM