Toán 3 Chương 4 Bài: Tiền Việt Nam

eLib xin giới thiệu đến các em học sinh lớp 3 nội dung bài Tiền Việt Nam. Bài giảng được biên soạn đầy đủ và chi tiết, đồng thời được trình bày một cách logic, khoa học sẽ giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức một cách dễ dàng.

Toán 3 Chương 4 Bài: Tiền Việt Nam

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Nhận biết tiền Việt Nam

Ghi nhớ hình ảnh và giá trị của các tờ tiền 10000; 20000; 50000; 100000 đồng.

Sau đây là bảng mệnh giá tiền Polime từ 10.000 đồng đến 100.000 nghìn đồng

1.2. Chú ý

- Từ 500 đồng đến 100.000 đồng hiện tại đang lưu thông ở Việt Nam có 8 mệnh giá.

-  Hiện tại ở Việt Nam chỉ lưu hành và sử dụng mệnh giá từ 500 đồng trở lên

- Đơn vị tiền Việt Nam là đồng

1.3. Các dạng toán

a) Dạng 1: Tính tiền

- Cho các loại tiền trong ví, em tính tổng giá trị của tất cả các đồng tiền.

- Đơn vị của tiền Việt Nam là đồng.

b) Dạng 2: So sánh

- Tính tổng giá trị của mỗi vế hoặc tổng giá trị của các đồ vật.

- So sánh tương tự với cách so sánh các số có năm chữ số.

c) Dạng 3: Tìm tiền thừa

-Tìm số tiền mà em đã tiêu.

- Tìm số tiền thừa bằng cách lấy số tiền em trả trừ số tiền em đã tiêu.

Ví dụ: Hoa mua 3 chiếc bút với giá 7000 đồng một chiếc, 2 quyển vở với giá 10 000 đồng một quyển. Hỏi Hoa phải trả cho người bán hàng bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải

Số tiền của 3 chiếc bút là:

7000 x 3 = 21 000 (đồng)

Số tiền của 2 quyền vở là:

10 000 x 2 = 20 000 (đồng)

Tổng số tiền mà Lan phải trả cho người bán là: 21 000 + 20 000 = 41 000 (đồng)

Vậy số tiền mà Lan phải trả là 41 000 đồng.

2. Bài tập minh họa

Câu 1: Tiền ở ví nào nhiều hơn.

Hướng dẫn giải

Ta có tổng tiền ở hai ví là

Ví a: 10000 đồng + 20000 đồng + 20000 đồng = 50000 đồng

Ví b: 10000 đồng + 20000 đồng +50000 đồng + 10000 đồng = 90000 đồng

Vậy tiền ở ví a, nhiều hơn tiền ở ví b

Câu 2: Mẹ mua cho Lan một chiếc cặp sách giá 15000 đồng và một bộ quần áo mùa hè giá 25000 đồng. Mẹ đưa cô bán hàng 50000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại mẹ bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải

Số tiền mẹ trả để mua chiếc cặp và một bộ quần áo là :

15000 + 25000 = 40000 (đồng)

Cô bán hàng phải trả lại mẹ số tiền là :

50000 – 40000 = 10000 (đồng)

Đáp số: 10000 đồng.

Câu 3: An có 40000 đồng, An mua 5 quyển vở, mỗi quyển 3000 đồng. Hỏi An còn lại bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải

Số tiền An mua 5 quyển vở là:

5 x 3000 = 15000 (đồng)

Số tiền An còn lại là:

40000 - 15000 = 25000 (đồng)

Đáp số: 25000 đồng

3. Kết luận

Qua nội dung bài học trên, giúp các em học sinh:

  • Hệ thống lại kiến thức đã học một cách dễ dàng hơn.
  • Biết được các mệnh giá của tờ tiền.
  • Vận dụng vào giải bài tập SGK và các bài tập tương tự.
Ngày:22/09/2020 Chia sẻ bởi:Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM