Câu cầu khiến Ngữ văn 8

Bài "Câu cầu khiến" dưới đây nhằm giúp các em nắm được đặc điểm hình thức và chức năng của câu cầu khiến. Từ đó, các em có thể nhận diện và phân tích câu cầu khiến trong một văn bản cụ thể. Mời các em cùng tham khảo nhé!

Câu cầu khiến Ngữ văn 8

1. Đặc điểm hình thức và chức năng

- Câu cầu khiến là câu có những từ cầu khiến như: hãy, đừng, chớ, đi, thôi, nào,... hay ngữ điệu cầu khiến dùng để ra lệnh, yêu cầu, đề nghị, khuyên bảo,...

- Khi viết câu cầu khiến thường kết thúc bằng dấu chấm than, nhưng khi ý câu cầu khiến không được nhấn mạnh thì có thể kết thúc bằng dấu chấm.

2. Luyện tập

Câu 1: Em hãy chỉ ra tác dụng của những câu cầu khiến sau đây:

a. Anh làm ơn lấy cái chân ấy ra khỏi ghế của tôi.

b. Đừng nói chuyện!

c. Hãy lấy gạo làm bánh mà lễ Tiên Vương.

d. Cầm lấy tay tôi này!

e. Đừng khóc.

Gợi ý trả lời:

a. Yêu cầu.

b. Đề nghị.

c. Khuyên bảo.

d. Yêu cầu.

e. Khuyên bảo.

Câu 2: Em hãy đọc những câu dưới đây và cho biết câu nào là câu cầu khiến?

1. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện đã từ rất xưa rồi.

2. Con đừng lo lắng, mẹ sẽ luôn ở bên con.

3. Ồ, hoa nở đẹp quá!

4. Hãy đem những chậu hoa này ra ngoài sân sau.

5. Bạn cho mình mượn cây bút đi.

6. Chúng ta về thôi các bạn ơi.

7. Lấy giấy ra làm kiểm tra!

8. Chúng ta phải ghi nhớ công lao các anh hùng liệt sĩ.

9. Hỡi anh chị em nhà nông tiến lên!

10. Anh cứ trả lời thế đi!

11. Trời lạnh quá, em đi mặc thêm áo.

12. Em mặc thêm áo vào đi!

13. Đi đi, con!

14. Mày đi đi!

Gợi ý trả lời:

- Câu cầu khiến là những câu: 2 (khuyên bảo), 4 (đề nghị), 5 (yêu cầu), 6 (khuyên bảo), 7 (ra lệnh), 8 (khuyên bảo), 9 (ra lệnh), 10 (khuyên bảo), 12 (khuyên bảo), 13 (khuyên bảo), 14 (ra lệnh).

3. Kết luận

Sau khi học xong bài này, các em cần nắm một số nội dung chính như sau:

- Học sinh nắm được đặc điểm hình thức của câu cầu khiến.

- Chức năng của câu cầu khiến.

- Rèn cho học sinh kĩ năng nhận biết câu cầu khiến trong văn bản.

- Sử dụng câu cầu khiến phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.

Ngày:15/12/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM