Văn bản thông báo Ngữ văn 8

Bài học "Văn bản thông báo" dưới đây nhằm giúp các em nắm được đặc điểm và cách viết một văn bản thông báo đúng quy cách. Hy vọng rằng bài học này sẽ hữu ích với các em. Mời các em cùng tham khảo nhé!

Văn bản thông báo Ngữ văn 8

1. Đặc điểm của văn bản thông báo

- Thông báo là loại văn bản truyền đạt những thông tin cụ thể từ phía cơ quan, đoàn thể, người tổ chức cho những người dưới quyền, thành viên đoàn thể hoặc những ai quan tâm nội dung thông báo được biết để thực hiện hay tham gia.

- Văn bản thông báo phải cho biết rõ ai thông báo, thông báo cho ai, nội dung công việc, quy định, thời gian, địa điểm… cụ thể, chính xác.

- Văn bản thông báo phải tuân thủ thể thức hành chính, có ghi tên cơ quan, số công văn, quốc hiệu, tiêu ngữ, tên văn bản, ngày tháng, người nhận, người thông báo, chức vụ người thông báo thì mới có hiệu lực.

2. Cách làm văn bản thông báo

a. Thế thức mở đầu:

- Tên cơ quan chủ quản, cơ quan trực thuộc, số công văn (góc trái).

- Quốc hiệu và tiêu ngữ, địa điểm thời gian (góc phải).

- Tên văn bản chữ in hoa ở giữa ghi rõ thông báo về việc gì?

b. Nội dung:

- Ghi các công việc cầm thực hiện cần tham gia...

c. Thể thức kết thúc:

- Nơi nhận và nơi lưu báo cáo (góc trái).

- Người viết báo cáo ghi rõ chức danh kí và ghi rõ họ tên (góc phải).

3. Luyện tập

Câu 1: Em hãy viết thử một văn bản thông báo nghỉ học mẫu.

Gợi ý trả lời:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...ngày...tháng...năm

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC

Kính gửi: ...

Thực hiện kế hoạch của Phòng GD & ĐT ...

Căn cứ ...

Ban giám hiệu trường Tiểu học ... thông báo tới các bậc phụ huynh học sinh của nhà trường về việc nghỉ học của học sinh như sau:

...

...

Nhà trường thông báo tới các bậc phụ huynh học sinh để cùng phối hợp thực hiện.

Hiệu trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Câu 2: Em hãy thử viết một văn bản thông báo mẫu về vấn đề tuyển dụng nhân sự cho công ty.

Gợi ý trả lời:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...ngày...tháng...năm

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Do nhu cầu ..., Công ty ... thông báo về việc cần tuyển dụng các vị trí sau:

1...

2...

3...

Yêu cầu tuyển dụng:

- ...

- ...

- ...

Mức lương: ...

Thời gian làm việc: ...

Nơi nhận hồ sơ: ...

Phòng: ...

Địa chỉ: ...

Trân trọng: ...

Nơi nhận: ...

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

4. Kết luận

Sau khi học xong bài này, các em cần nắm một số nội dung chính như sau:

- Nắm được đặc điểm của văn bản thông báo.

- Rèn luyện kĩ năng viết văn bản thông báo theo mẫu.

- Có ý thức yêu thích môn học, có ý thức viết thông báo đúng nội dung hình thức.

Ngày:09/01/2021 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM