Luận văn: Ngân hàng điện tử quá trình hình thành và phát triển trên thế giới thực trạng và triển vọng áp dụng tại Việt Nam

Mục tiêu chính của luận văn Ngân hàng điện tử (E-Banking) quá trình hình thành và phát triển trên thế giới thực trạng và triển vọng áp dụng tại Việt Nam là  đưa ra một cái nhìn tổng quát về các loại hình dịch vụ ngân hàng điện tử và phương thức thanh toán của nó. Đồng thời nghiên cứu thực trạng áp dụng tại Việt Nam, những khó khăn cũng như triển vọng áp dụng tại Việt Nam. 

Luận văn: Ngân hàng điện tử quá trình hình thành và phát triển trên thế giới thực trạng và triển vọng áp dụng tại Việt Nam

1. Mở đầu

Dịch vụ ngân hàng điện tử đã được phát triển ở Việt Nam trong vài năm trở lại đây. Nó đáp ứng được phần nào nhu cầu thanh toán của người dân Việt Nam đồng thời mở ra cho các ngân hàng Việt Nam các cơ hội lớn cũng như những thách thức trong việc hoàn thiện dịch vụ ngân hàng để có thể cạnh tranh trong quá trình hội nhập nền kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, do thói quen tiêu dùng tiền mặt và của người Việt Nam nên ngân hàng điện tử chưa được phát triển rộng rãi. Các hình thức dịch vụ vẫn còn đơn giản. 

Nghiên cứu và phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử là vấn đề quan trọng trong thời kỳ này. Nhận thức được tầm quan trọng của nó nên em đã chọn đề tài " Ngân hàng điện tử-quá trình hình thành và phát triển trên thế giới, thực trạng và triển vọng ứng dụng tại Việt Nam". Đề tài đưa ra một cái nhìn tổng quát về các loại hình dịch vụ ngân hàng điện tử và phương thức thanh toán của nó. Đồng thời nghiên cứu thực trạng áp dụng tại Việt Nam, những khó khăn cũng như triển vọng áp dụng tại Việt Nam. 

2. Nội dung

2.1 Tổng quan về ngân hàng trực tuyến ( online-banking) 

Khái quát chung về ngân hàng trực tuyến

Quá trình hình thành và phát triển

Vai trò của ngân hàng điện tử

2.2 Thực trạng triển khai dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam

Những vấn đề khi triển khai thanh toán điện tử

Thực trạng triển khai thanh toán điện tử tại Việt Nam

2.3 Triển vọng và giải pháp đối với hoạt động ngân hàng điện tử của Việt Nam

Triển vọng

Giải pháp và kiến nghị cho việc thúc đẩy thanh toán điên tử tại Việt Nam

Kiến nghị

3. Kết luận

Dịch vụ ngân hàng điện tử thực sự là một loại hình thanh toán hiện đại nhiều tính năng ưu việt. Dịch vụ này đem lại nhiều lợi ích cho cả ngân hàng lẫn người tiêu dùng. Hơn nữa trong thời đại công nghệ thông tin phát triển nhanh thì việc phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển này cũng như giúp ích rất nhiều cho sự phát triển dịch vụ ngân hàng. Dịch vụ ngân hàng điện tử mở ra nhiều triển vọng cải thiện tính hiệu quả của dịch vụ thanh toán cũng như nâng cao chất lượng của các dịch vụ ngân hàng góp phần tăng khả năng cạnh tranh của ngành ngân hàng trên trường quốc tế. Bên cạnh đó hoạt động ngân hàng điển tử cũng gây ra không ít khó khăn, thách thức với ngành ngân hàng, người tiêu dùng cũng như các cơ quan quản lý điều này đòi hỏi mỗi ngân hàng phải có những biện pháp và bước đi phù hợp với mục tiêu của mình cũng như mục tiêu chung của toàn xã hội. 

4. Tài liệu tham khảo

Giao dịch thương mại điện tử- một số vấn đề cơ bản- TS. Nguyễn Văn MinhTrần Hoài Nam- NXB Chính trị Quốc gia 2002

Thương mại điện tử- Học viên Hành chính Quốc gia- NXB Lao động 2002

Thành công nhờ Internet- Saylingwen- NXB Hà nội 2002

Tài liệu hội thảo “ Banking Vietnam 2002” tổ chức 9-10/5/2002

Báo cáo tổng kết của ngân hàng Nhà nước năm 2002

Tham luận “Tiềm năng và triển vọng của Internet Banking” của Karen Furst, William Lang và Daniel Nolle, tháng 4 năm 2003

Hawkins và Mihaljek, khảo sát về dịch vụ Internet Banking, Fitch- IBCA năm 2001

Tạp chí ngân hàng- Số 5/2002, số 3,4/2003 

5. Phụ lục

Phụ lục I: Thẻ thanh toán

Phụ lục II: Giao diện e-banking của một số ngân hàng

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thương mại trên ---

Ngày:16/09/2020 Chia sẻ bởi:ngan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM