Luận văn ThS: Tổ chức công tác kế toán phục vụ quản trị tại công ty TNHH xuất nhập khẩu khoáng sản Việt Nam

Luận văn ThS Tổ chức công tác kế toán phục vụ quản trị tại công ty TNHH xuất nhập khẩu khoáng sản Việt Nam tìm hiểu khái quát tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Xuất nhập khẩu khoáng sản Việt Nam

Luận văn ThS: Tổ chức công tác kế toán phục vụ quản trị tại công ty TNHH xuất nhập khẩu khoáng sản Việt Nam

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết của đề tài

Ngày nay, hợp tác và liên kết kinh tế trên bình diện toàn cầu cũng như khu vực là xu thế tất yếu. Tất cả các quốc gia, dù lớn, dù nhỏ, mạnh hay yếu đều tìm cách để hội nhập kinh tế quốc tế một cách hiệu quả nhất. Các tổ chức hợp tác kinh tế như: Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC), tổ chức thương mại thế giới (WTO), Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN),.....ngày càng phát huy được sức mạnh liên kết các nền kinh tế không chỉ riêng trong khu vực mà còn trên toàn thế giới, tạo ra một môi trường kinh doanh đa dạng và cởi mở. Tại Việt Nam, chủ trương hội nhập kinh tế của Đảng là :“Xây dựng một nền kinh tế mở, hội nhập với khu vực và thế giới, với chủ trương này trong những năm qua Việt Nam đã tích cực, chủ động hội nhập, là thành viên của các tổ chức thương mại lớn như: Asean (1995), APEC (1998), WTO (2007),

1.2 Tình hình nghiên cứu

Để phát huy chức năng và vai trò quan trọng trong công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đòi hỏi tổ chức công tác kế toán phải khoa học, hợp lý nhằm cung cấp thông tin một cách kịp thời, đầy đủ và trung thực, đáp ứng yêu cầu của quản lý doanh nghiệp và các đối tượng khác có nhu cầu sử dụng thông tin bên ngoài doanh nghiệp. Vì vây, đã có nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu các lĩnh vực, khía cạnh khác nhau

1.3 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

Hệ thống hóa lý luận về tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp

Đưa ra thực trạng về tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Xuất nhập khẩu Khoáng sản Việt Nam

Đề ra các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nhằm

đáp ứng yêu cầu quản trị của công ty.

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu lý luận và thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu khoáng sản Việt Nam

Phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu trong phạm vi Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Khoáng sản Việt Nam, bao gồm tất cả các bộ phận tham gia vào hoạt động kinh doanh của công ty và các giao dịch kế toán trong các năm 2014,2015,2016.

1.5 Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu và tổng hợp tài liệu từ các công trình đã nghiên cứu trước đây, các giáo trình, bài báo khoa học liên quan đến tổ chức công tác kế toán được phát hành và công bố. Đây là những cơ sở lý luận quan trọng mà tác giả kế thừa trong luận văn

1.6 Ý nghĩa của đề tài

Đối với công ty TNHH Xuất nhập khẩu Khoáng sản Việt Nam, nghiên cứu về tổ chức công tác kế toán là nghiên cứu lần đầu được thực hiện tại công ty. Nội dung nghiên cứu đã chỉ ra những ưu điểm và hạn chế còn tồn tại trong tổ chức công tác kế toán tại công ty. Từ đó, tác giả có những kiến nghị tới nhà quản lý nhằm có những thay đổi trong tổ chức công tác kế toán, phục vụ tốt hơn nhu cầu cung cấp thông tin phục vụ các đối tượng trong và ngoài doanh nghiệp.

2. Nội dung

2.1 Những vấn đề chung về tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp

Những vấn đề chung về tổ chức công tác kế toán trong doanh  nghiệp

Nội dung tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp

Tổ chức công tác kế toán cung cấp thông tin phục vụ quản trị doanh nghiệp

2.2 Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH xuất nhập khẩu Khoáng sản Việt Nam

Tổng quan về công ty TNHH Xuất nhập khẩu Khoáng sản Việt  Nam

Thực trạng tổ chức công tác kế toán phục vụ quản trị tại công ty TNHH Xuất nhập khẩu Khoáng sản Việt Nam

Đánh giá tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Xuất nhập khẩu Khoáng sản Việt Nam

2.3 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH xuất nhập khẩu Khoáng sản Việt Nam

Nguyên tắc cơ bản và yêu cầu của viêc hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp

Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán phục vụ quản trị tại công ty TNHH Xuất nhập khẩu khoáng sản Việt Nam

Kiến nghị đối với công ty và nhà nước

3. Kết luận

Luận văn đã đưa ra một số ý kiến đề xuất hoàn thiện chế độ tài chính đối với công ty TNHH XNK Khoáng sản Việt Nam. Nội dung của luận văn đã đáp ứng được các yêu cầu và mục đích nghiên cứu đặt ra. Những đề xuất trong luận văn nếu được áp dụng sẽ góp phần làm tổ chức công táckế toán tại công ty TNHH XNK Khoáng sản Việt Nam khoa học hợp lý hơn.

4. Tài liệu tham khảo

 Bộ Tài Chính(2006), quyết định số:15/2006/QĐ- BTC quy định về việc ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp

Phạm Văn Dược, Đặng Kim Cương (2010) , Kế toán quản trị, Nhà xuất bản thống kê, TP Hồ Chí Minh.

Phạm Đức Dũng (2009), Kế toán quản trị, Nhà xuất bản thống kê.

TS Võ Ngọc Nhị (2006), Kế toán quản trị, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.

-- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn ThS Kế toán trên--

Ngày:17/08/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM