Luận văn: Chính sách hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong những năm gần đây - Thực trạng và giải pháp

Luận văn Chính sách hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong những năm gần đây - Thực trạng và giải pháp được thành với các nội dung chính như: Khái quát về doanh nghiệp vừa và nhỏ và chính sách hỗ trợ tài chính cho khu vực doanh nghiệp này; Thực trạng áp dụng chính sách hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam trong những năm gần đây; Một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam.

Luận văn: Chính sách hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong những năm gần đây - Thực trạng và giải pháp

1. Mở đầu

Với mong muốn tìm hiểu sâu hơn về chính sách hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam, trên cơ sở đó có thể đóng góp một số ý kiến nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp, em đã quyết định chọn đề tài: “Chính sách hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong những năm gần đây – Thực trạng và giải pháp” làm đề tài Khóa luận của mình, tập trung nghiên cứu chính sách hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2000 cho đến nay (bao gồm các biện pháp như thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng, ưu đãi về thuế, hỗ trợ lãi suất, cho vay tín dụng đầu tư và xuất khẩu...)

2. Nội dung

2.1 Khái quát về doanh nghiệp vừa và nhỏ và chính sách hỗ trợ tài chính cho khu vực doanh nghiệp này

Khái niệm, đặc điểm và vai trò của doanh nghiệp vừa và nhỏ đối với nền kinh tế quốc dân

Chính sách hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Kinh nghiệm áp dụng chính sách hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp vừa và nhỏ ở một số quốc gia trên thế giới 

2.2 Thực trạng áp dụng chính sách hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam trong những năm gần đây

Tổng quan khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam

Nội dung của chính sách hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong những năm gần đây

Đánh giá kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam hiện nay

2.3 Một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam

Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

Quan điểm, định hướng, mục tiêu của Đảng và Nhà nước về hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

Một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam

3. Kết luận

Với những kiến nghị căn cứ vào những kết quả đạt được và những mặt còn hạn chế của hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam, em hi vọng rằng các biện pháp này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, từ đó giải quyết những hạn chế về tài chính của các doanh nghiệp và thúc đẩy sự phát triển của khối các doanh nghiệp này. Đồng thời, cần phải nói thêm rằng bên cạnh sự hỗ trợ tích cực từ phía Nhà nước, chính bản thân các chủ doanh nghiệp Việt Nam cũng phải thường xuyên trau dồi kiến thức, nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, chủ động trong hội nhập và tìm kiếm cơ hội phát triển cho doanh nghiệp mình; có như vậy, mới có thể tạo dựng một khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ ngày càng mạnh mẽ và năng động, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.

4. Tài liệu tham khảo

Nguyễn Trung Dũng (2007), “Thống kê doanh nghiệp vừa và nhỏ và kế hoạch phát triển của Hàn Quốc, Tư liệu Viện Khoa học thống kê.

GS, TS. Bùi Xuân Lưu & PGS, TS. Nguyễn Hữu Khải (2006), Kinh tế ngoại thương, Nhà xuất bản Lao động – xã hội Hà Nội.

Nguyễn Thị Tuyết Mai (2007), Thu thập và sử dụng thông tin Marketing của các DNVVN ở Việt Nam, NXB Đại học Kinh tế quốc dân.

Nick Freeman (2006), Hướng dẫn chính sách cung cấp tài chính cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, USAID.

Nick J.Freeman & Lê Bích Ngọc (2008), Tài chính doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam: Đánh giá tiến bộ đạt được và hướng tới phát triển trong tương lai, Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc.

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thương mại trên ---

Ngày:16/09/2020 Chia sẻ bởi:Denni Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM