Mẫu D09a-TS: Danh sách cấp sổ BHXH

Danh sách cấp sổ BHXH được lập ra để đối chiếu, kiểm kê số người đủ điều kiện được cấp mới, cấp lại sổ BHXH khi có phát sinh liên quan đến việc cấp số BHXH. Dưới đây là Mẫu Danh sách cấp sổ BHXH (Mẫu D09a-TS) mới nhất được eLib chia sẻ, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu D09a-TS: Danh sách cấp sổ BHXH

1. Mục đích lập danh sách

Để đối chiếu, kiểm kê số người đủ điều kiện được cấp mới, cấp lại sổ BHXH.

2. Trách nhiệm lập danh sách

Đơn vị lập: cơ quan BHXH nơi phát hành sổ BHXH.

3. Thời gian lập danh sách

Thời gian lập: Khi có phát sinh.

4. Phương pháp lập danh sách

Chỉ tiêu theo hàng dọc:

- Cột A: ghi số thứ tự xếp riêng từng phần.

 - Cột B: ghi họ và tên người tham gia.

- Cột C: ghi số định danh.

- Cột 1: ghi ngày tháng năm sinh.

- Cột 2: ghi đầy đủ địa chỉ nơi đang sinh sống để cơ quan BHXH gửi trả sổ BHXH, thẻ BHYT hoặc kết quả giải quyết thủ tục hành chính khác: số nhà, đường phố, thôn xóm; xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh, thành phố.

- Cột 3: ghi chú thông tin cần lưu ý.

Chỉ tiêu theo hàng ngang:

- Tăng mới: ghi thứ tự người tham gia tăng mới được cấp sổ BHXH.

- Cấp lại: ghi thứ tự người tham gia được cấp lại sổ BHXH.

5. Mẫu Danh sách cấp sổ BHXH (Mẫu D09a-TS)

Danh sách cấp sổ BHXH (Mẫu D09a-TS)

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Mẫu Danh sách cấp sổ BHXH (Mẫu D09a-TS) ---

Ngày:31/08/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM