Mẫu B06-TS: Tổng hợp báo cáo tình hình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

Mẫu B06-TS được lập ra để tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN của BHXH tỉnh, huyện để phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch thu trên địa bàn tỉnh theo từng tháng. Dưới đây là Mẫu Tổng hợp báo cáo tình hình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu B06-TS) mới nhất được eLib chia sẻ, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu B06-TS: Tổng hợp báo cáo tình hình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

1. Mục đích lập báo cáo

Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN của BHXH tỉnh, huyện để phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch thu trên địa bàn tỉnh theo từng tháng và là cơ sở để xây dựng kế hoạch thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN.

2. Trách nhiệm lập báo cáo

Đơn vị chịu trách nhiệm: Phòng/Tổ quản lý thu.

3. Thời gian lập báo cáo

Thời gian lập: hàng tháng.

Căn cứ lập: báo cáo tình hình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu B02a-TS).

4. Phương pháp lập báo cáo

Cột 1: ghi các chỉ tiêu.

Cột 2: ghi đơn vị tính.

Cột 3: ghi mã số.

Cột 4: ghi số lũy kế tháng trước chuyển sang.

Cột 5: ghi số phát sinh tăng trong tháng.

Cột 6: ghi số phát sinh giảm trong tháng.

Cột 6: ghi số lũy kế từ đầu năm đến hết tháng báo cáo (= cột 4 + cột 5 - cột 6).

Lưu ý:

- Mã số 03: ghi số người tham gia BHXH bắt buộc bao gồm cả người lao động đang nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

- Mã số 06: ghi số người tham gia BHXH tự nguyện bao gồm cả những người đã đóng kỳ trước nhưng kỳ này chưa đến hạn phải đóng.

- Mã số 09: ghi số người tham gia BHTN không bao gồm người lao động đang nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

- Mã số 12 = mã số 14 + mã số 15

- Mã số 14: chỉ ghi số người tham gia do cơ quan BHXH tỉnh, huyện thu tiền và phát hành thẻ BHYT.

- Mã số 15: ghi số người làm việc trong lực lượng vũ trang tham gia BHYT do BHXH cung cấp và thân nhân lực lượng vũ trang, cơ yếu do BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân cấp thẻ BHYT cung cấp.

- Mã số 31: ghi số tiền nợ BHYT của đối tượng do người lao động và người sử dụng lao động đóng.

- Mã số 32: ghi số tiền nợ BHYT của đối tượng do ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT

5. Mẫu Tổng hợp báo cáo tình hình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu B06-TS)

Tổng hợp báo cáo tình hình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu B06-TS)

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Mẫu Tổng hợp báo cáo tình hình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu B06-TS) ---

Ngày:01/09/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM