Mẫu D04m-TS: Danh sách đơn vị đề nghị thanh tra đột xuất

Danh sách đơn vị đề nghị thanh tra đột xuất được lập ra để tổ chức thực hiện thanh tra các đơn vị sử dụng lao động đã tham gia BHXH hoặc chưa tham gia BHXH. Dưới đây là Mẫu Danh sách đơn vị đề nghị thanh tra đột xuất (Mẫu D04m-TS) mới nhất, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu D04m-TS: Danh sách đơn vị đề nghị thanh tra đột xuất

1. Mục đích lập danh sách

Lập danh sách để tổ chức thực hiện thanh tra các đơn vị sử dụng lao động đã tham gia BHXH hoặc chưa tham gia BHXH.

2. Trách nhiệm lập danh sách

Được thực hiện bởi ban thu.

3. Thời gian lập danh sách

Thời gian lập: Hằng quý.

Căn cứ lập:

- Dữ liệu của các cơ quan quản lý nhà nước (thuế, kế hoạch - đầu tư);

- Dữ liệu của cơ quan BHXH đang quản lý;

- Kết quả thanh tra, kiểm tra của cơ quan liên quan và cơ quan BHXH;

- Các nguồn khác.

4. Phương pháp lập danh sách

Cột A: ghi số thứ tự từ nhỏ đến lớn theo từng mục.

Cột B: ghi tên đơn vị.

Cột 1: ghi mã số BHXH do cơ quan BHXH cung cấp

Cột 2: ghi địa chỉ đơn vị đóng trụ sở.

Cột 3: ghi tổng số người lao động đang làm việc tại đơn vị, doanh nghiệp (bao gồm cả người lao động đã tham gia và chưa tham gia BHXH, BHYT).

Cột 4: ghi số người lao động đang tham gia BHXH, BHYT của đơn vị.

Cột 5: ghi tổng số người lao động chưa tham gia BHXH, BHYT của đơn vị.

Cột 6: ghi tổng số tiền nợ của đơn vị đến thời điểm hiện tại.

Cột 7: ghi tổng số tháng nợ của đơn vị đến thời điểm hiện tại.

Cột 8: ghi chú

5. Mẫu Danh sách đơn vị đề nghị thanh tra đột xuất (Mẫu D04m-TS)

Danh sách đơn vị đề nghị thanh tra đột xuất (Mẫu D04m-TS)

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung tài liệu Mẫu Danh sách đơn vị đề nghị thanh tra đột xuất (Mẫu D04m-TS) ---

Ngày:31/08/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết Trịnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM