Mẫu D05a-TS: Tổng hợp danh sách người tham gia BHXH tự nguyện

Bảng tổng hợp danh sách người tham gia BHXH tự nguyện được lập ra nhằm tổng hợp số người, số tiền tham gia BHXH tự nguyện tăng mới, đóng tiếp, đóng lại, điều chỉnh... Dưới đây là Mẫu Tổng hợp danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05a-TS) mới nhất được eLib chia sẻ, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu D05a-TS: Tổng hợp danh sách người tham gia BHXH tự nguyện

1. Mục đích lập danh sách

Tổng hợp số người, số tiền tham gia BHXH tự nguyện tăng mới, đóng tiếp, đóng lại, điều chỉnh...

2. Trách nhiệm lập danh sách

Đơn vị lập danh sách: Cơ quan BHXH.

3. Thời gian lập danh sách

Khi có phát sinh mẫu D05-TS (cán bộ thu cập nhật dữ liệu theo Mẫu D05-TS của đại lý thu vào phần mềm quản lý thu; in, ký, chuyển cùng hồ sơ của đại lý thu cho Phòng/Tổ KH-TC xác nhận đã thu tiền, chuyển Phòng/Tổ Cấp sổ, thẻ).

Căn cứ lập: Mẫu D05-TS.

4. Phương pháp lập danh sách

A. Phần chi tiết: ghi tương tự như hướng dẫn Mẫu D05-TS.

B. Phần tổng hợp: Tổng hợp số người tham gia số tiền đối tượng đóng, số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng cụ thể theo từng tiêu thức, cụ thể:

- Chỉ tiêu mang sang: ghi số cuối kỳ trước mang sang vào các cột tương ứng (riêng cột 1 bao gồm cả những người đã đóng kỳ trước nhưng kỳ này chưa đến hạn phải đóng).

- Chỉ tiêu số phát sinh: ghi số phát sinh trong tháng vào các cột tương ứng.

- Chỉ tiêu số điều chỉnh: ghi số điều chỉnh trước tháng phát sinh vào các cột tương ứng.

- Chỉ tiêu số cuối kỳ: ghi số cuối kỳ vào các cột tương ứng.

5. Mẫu Tổng hợp danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05a-TS)

Tổng hợp danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05a-TS)

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Mẫu Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện ---

Ngày:31/08/2020 Chia sẻ bởi:Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM