Mẫu D04d-TS: Danh sách đơn vị trả thu nhập theo kế hoạch thanh tra của Cơ quan thuế

Bảng danh sách đơn vị trả thu nhập theo kế hoạch thanh tra của cơ quan thuế được lập ra nhằm tổng hợp, rà soát tránh trùng lặp kế hoạch thanh tra giữa cơ quan BHXH và cơ quan thuế. Dưới đây là Mẫu Danh sách đơn vị trả thu nhập theo kế hoạch thanh tra của Cơ quan thuế (Mẫu D04d-TS) mới nhất được eLib chia sẻ, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu D04d-TS: Danh sách đơn vị trả thu nhập theo kế hoạch thanh tra của Cơ quan thuế

1. Mục đích lập danh sách

Tổng hợp, rà soát tránh trùng lặp kế hoạch thanh tra giữa cơ quan BHXH và cơ quan thuế.

2. Trách nhiệm lập danh sách

Trung tâm CNTT/ Phòng CNTT.

3. Thời gian lập danh sách

Khi có phát sinh.

Căn cứ lập:

- Dữ liệu của cơ quan thuế;

- Dữ liệu của cơ quan BHXH đang quản lý;

- Kết quả thanh tra, kiểm tra của cơ quan liên quan và cơ quan BHXH;

- Các nguồn khác.

4. Phương pháp lập danh sách

Chỉ tiêu hàng dọc

- Cột A: ghi số thứ tự từ nhỏ đến lớn theo từng mục.

- Cột B: ghi tên đơn vị.

Chỉ tiêu hàng ngang

- Cột 1: Ghi mã số thuế do cơ quan thuế cung cấp

- Cột 2: ghi địa chỉ đơn vị đang đóng trụ sở.

- Cột 3: ghi ngày bắt đầu cuộc thanh tra của đơn vị

- Cột 4: ghi ngày kết thúc cuộc thanh tra của đơn vị

- Cột 5: ghi chú

5. Mẫu Danh sách đơn vị trả thu nhập theo kế hoạch thanh tra của Cơ quan thuế (Mẫu D04d-TS)

Mẫu Danh sách đơn vị trả thu nhập theo kế hoạch thanh tra của Cơ quan thuế (Mẫu D04d-TS)

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung tài liệu Mẫu Danh sách đơn vị trả thu nhập theo kế hoạch thanh tra của Cơ quan thuế (Mẫu D04d-TS) ---

Ngày:31/08/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM