Mẫu C17-TS: Đối chiếu biên lai thu tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT

Bảng đối chiếu biên lai thu tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT được lập ra để Phòng/Tổ Quản lý thu đối chiếu biên lai thu tiền và số tiền thu BHXH tự nguyện, BHYT với đại lý thu, Phòng/Tổ KH-TC. Dưới đây là Mẫu Đối chiếu biên lai thu tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT (Mẫu C17-TS) mới nhất được eLib chia sẻ, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu C17-TS: Đối chiếu biên lai thu tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT

1. Mục đích lập Bảng đối chiếu

Để Phòng/Tổ Quản lý thu đối chiếu biên lai thu tiền và số tiền thu BHXH tự nguyện, BHYT với đại lý thu, Phòng/Tổ KH-TC.

2. Trách nhiệm lập Bảng đối chiếu

Đơn vị lập: Phòng/Tổ Quản lý thu cơ quan BHXH.

3. Thời gian lập Bảng đối chiếu

Thời gian lập: khi có phát sinh.

Căn cứ lập: căn cứ biên lai thu tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT của đại lý thu hoặc Phòng/Tổ KH-TC.

4. Phương pháp lập Bảng đối chiếu

Ghi đầy đủ các nội dung, tiêu thức trên đối chiếu.

Sau khi lập xong, thực hiện ký xác nhận, ghi rõ họ tên.

5. Mẫu Đối chiếu biên lai thu tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT (Mẫu C17-TS)

Đối chiếu biên lai thu tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT (Mẫu C17-TS)

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Mẫu Đối chiếu biên lai thu tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT (Mẫu C17-TS) ---

Ngày:31/08/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM