Mẫu S05-TS: Sổ theo dõi tình hình cấp sổ BHXH

Sổ theo dõi tình hình cấp sổ BHXH là biểu mẫu được lập ra để ghi chép, theo dõi đối tượng và số sổ BHXH đã cấp từng đơn vị. Dưới đây là Mẫu Sổ theo dõi tình hình cấp sổ BHXH (Mẫu S05-TS) mới nhất được eLib chia sẻ, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu S05-TS: Sổ theo dõi tình hình cấp sổ BHXH

1. Mục đích lập Sổ theo dõi

Để theo dõi đối tượng và số sổ BHXH đã cấp từng đơn vị.

2. Trách nhiệm lập Sổ theo dõi

Đơn vị lập: cán bộ chuyên quản lập hàng tháng.

3. Thời gian lập Sổ theo dõi

Thời gian lập: hàng tháng.

4. Phương pháp lập Sổ theo dõi

Cột A: ghi số thứ tự đơn vị phát sinh nghiệp vụ.

Cột B: ghi tên đơn vị.

Cột C: ghi mã đơn vị.

Cột 1: ghi tổng số người tham gia của kỳ trước.

Cột 2: ghi số lượng lao động đã được cấp sổ BHXH .

Cột 3: ghi tổng số lao động tăng trong kỳ

Cột 4: ghi số người phát sinh tăng đã có sổ BHXH trong kỳ.

Cột 5: ghi tổng số lao động giảm trong kỳ.

Cột 6: ghi số lượng lao động đã có sổ giảm giải quyết hưu trí trong kỳ.

Cột 7: ghi số lượng lao động đã có sổ giảm giải quyết tử tuất trong kỳ.

Cột 8: ghi số lượng lao động đã có sổ giảm do ngừng đóng trong kỳ

Cột 9: ghi số lượng lao động đã có sổ giảm khác trong kỳ.

Cột 10: ghi số lượng sổ BHXH cấp mới trong kỳ.

Cột 11: ghi tổng số người tham gia tại thời điểm cuối kỳ.

Cột 12: ghi tổng số người tham gia đã được cấp sổ tại thời điểm cuối kỳ.

5. Mẫu Sổ theo dõi tình hình cấp sổ BHXH (Mẫu S05-TS)

Mẫu Sổ theo dõi tình hình cấp sổ BHXH (Mẫu S05-TS)

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Mẫu Sổ theo dõi tình hình cấp sổ BHXH (Mẫu S05-TS) ---

Ngày:31/08/2020 Chia sẻ bởi:Denni Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM