Mẫu B01-TS: Báo cáo chỉ tiêu quản lý thu; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

Báo cáo chỉ tiêu quản lý thu; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT được lập ra nhằm theo dõi tình hình thu; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cơ quan BHXH các cấp. Dưới đây là Mẫu Báo cáo chỉ tiêu quản lý thu; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (Mẫu B01-TS) mới nhất được eLib chia sẻ, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu B01-TS: Báo cáo chỉ tiêu quản lý thu; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

1. Báo cáo chỉ tiêu quản lý thu

- Mục đích báo cáo: theo dõi tình hình thu; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cơ quan BHXH các cấp.

- Trách nhiệm lập báo cáo: cơ quan BHXH các cấp

Phòng/Tổ Quản lý thu kết xuất dữ liệu, in 02 bản, ký chuyển Phòng/Tổ Cấp sổ, thẻ. Phòng/Tổ cấp sổ thẻ kiểm tra, ký xác nhận, chuyển Phòng/Tổ KH-TC kiểm tra, ký xác nhận, trình Giám đốc ký để gửi BHXH cấp trên 01 bản, lưu 01 bản.

- Thời gian lậpbáo cáo: hằng tháng.

- Phương pháp lậpbáo cáo: căn cứ Mẫu D02-TS, D02a-TS, D03-TS, D03a-TS, D05-TS, D05a-TS, C69-HD, C83-HD; số tiền đóng; Mẫu S04-TS, S05-TS, S06- TS, S07-TS.

Chỉ tiêu dòng: Ghi đầy đủ các chỉ tiêu

Chỉ tiêu cột:

- Cột 1: ghi số thứ tự.

- Cột 2: ghi nội dung chỉ tiêu.

- Cột 3: ghi mã số chỉ tiêu.

- Cột 4: ghi đơn vị tính.

- Cột 5: ghi số liệu cuối kỳ trước mang sang.

- Cột 6: ghi tổng hợp số liệu phát sinh trong tháng tương ứng từng chỉ tiêu đến thời điểm chốt số liệu.

- Cột 7: ghi cuối kỳ.

2. Cấp sổ BHXH

Tổng số lao động đã được cấp sổ kỳ trước (cột 2 mẫu S05- TS)

Tổng số lao động chưa được cấp sổ kỳ trước (cột 11 - cột 12 mẫu S05- TS)

Số lao động tăng đã có sổ (cột 4 mẫu S05-TS)

Số LĐ tăng chưa có sổ (cột 3 - cột 4 mẫu S05 - TS)

Tổng số LĐ được cấp sổ trong kỳ (cột 3 mẫu S04- TS)

Tổng số LĐ giảm đã có sổ trong kỳ (cột 5 mẫu S05- TS)

Số LĐ giải quyết hưu trí (cột 6 mẫu S05- TS)

Số LĐ giải quyết tử tuất (cột 7 mẫu S05- TS)

Số LĐ ngừng đóng (cột 8 mẫu S05-TS)

số LĐ giảm khác (cột 9 mẫu S05- TS)

Tổng số lao động đã được cấp sổ đến thời điểm cuối kỳ (cột 11 mẫu S05- TS)

Tổng số LĐ chưa được cấp sổ đến thời điểm cuối kỳ (cột 12 - cột 11 mẫu S05-TS)

Các chỉ tiêu về phôi bìa sổ BHXH STT 12 đến STT 26 lấy số liệu tại mẫu S04-TS

3. Cấp thẻ BHYT

Thẻ BHYT cấp tăng mới: (cột 3 mẫu S07-TS)

Thẻ BHYT hết hạn (cột 1 mẫu S07- TS)

Tổng số thẻ có giá trị sử dụng tại thời điểm cuối kỳ (Cột 2 mẫu S07-TS)

Các chỉ tiêu về phôi thẻ BHYT lấy tại mẫu S06-TS Khối loại hình

C1: Thẻ BHYT còn hạn sử dụng đến thời điểm cuối kỳ theo khối loại hình: (mẫu S07-TS)

C2: Thẻ tăng mới (mẫu S07-TS)

C3: Thẻ hết hạn (mẫu S07-TS)

C4: Thẻ có giá trị sử dụng đến thời điểm cuối kỳ theo nơi đối tượng sinh sống (mẫu S07-TS)

Chỉ tiêu cột:

Cột 1: ghi số thứ tự.

Cột 2: ghi nội dung chỉ tiêu.

Cột 3: ghi mã số chỉ tiêu.

Cột 4: ghi đơn vị tính.

Cột 5: ghi số liệu cuối kỳ trước mang sang.

Cột 6: ghi tổng hợp số liệu phát sinh trong tháng tương ứng từng chỉ tiêu đến thời điểm chốt số liệu.

Cột 7: ghi cuối kỳ.

4. Mẫu Báo cáo chỉ tiêu quản lý thu; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (Mẫu B01-TS)

4.1 Báo cáo chỉ tiêu quản lý thu

Báo cáo chỉ tiêu quản lý thu

4.2 Cấp sổ BHXH

Cấp sổ BHXH

4.3 Cấp thẻ BHYT

Cấp thẻ BHYT

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Mẫu Báo cáo chỉ tiêu quản lý thu; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (Mẫu B01-TS) ---

Ngày:31/08/2020 Chia sẻ bởi:Xuân Quỳnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM