Mẫu 04-HSB: Bản quá trình đóng bảo hiểm xã hội

Bản quá trình đóng bảo hiểm xã hội là biểu mẫu được lập ra dùng để ghi chép về quá trình đóng bảo hiểm xã hội của người tham gia bảo hiểm theo sổ BHXH. Dưới đây là Bản quá trình đóng bảo hiểm xã hội (Mẫu 04-HSB) mới nhất được eLib chia sẻ, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu 04-HSB: Bản quá trình đóng bảo hiểm xã hội

1. Mục đích lập Mẫu 04-HSB

Dùng để ghi chép về quá trình đóng bảo hiểm xã hội của người tham gia bảo hiểm theo sổ BHXH, mẫu dùng cho chế độ tử tuất một luần của người tham gia, bảo lưu thời gian đóng BHXH.

2. Trách nhiệm lập Mẫu 04-HSB

Đơn vị lập: Đơn vị sử dụng lao động.

3. Thời gian lập Mẫu 04-HSB

Thời gian lập: theo từng lần chuyển tiền.

4. Phương pháp lập Mẫu 04-HSB

Trường hợp sử dụng từ 2 tờ rời trở lên thì phải đánh số trang, hiện thị số sổ BHXH phía trên góc phải từ tờ thứ 2 trở đi và đóng dấu giáp lai.

(1) Trường hợp thuộc đối tượng tham gia BHXH tự nguyện thì không hiển thị các dòng này.

(2) Đối với người có thời gian làm cán bộ xã là mức sinh hoạt phí hàng tháng đóng BHXH.

(3) Ghi thời gian đóng BHXH một lần: thời gian đóng BHXH bắt buộc môt lần cho thời gian còn thiếu, đóng BHXH tự nguyện một lần cho những năm còn thiếu, đóng BHXH một lần cho những năm về sau (nếu có).

(4) Xét duyệt chế độ nào thì chỉ hiển thị nội dung xét duyệt của chế độ đó (đối với chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì ghi rõ loại chế độ là tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp).

(5) Thời gian đóng BHXH để tính hưởng chế độ TNLĐ/BNN không bao gồm: Thời gian giữ chức danh cán bộ xã và đóng BHXH theo Nghị định số 09/NĐ-CP; thời gian đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (trừ trường hợp người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu hoặc tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài có đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài); thời gian người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; thời gian đóng BHXH theo chế độ phu nhân, phu quân; thời gian đóng BHXH bắt buộc cho thời gian còn thiếu; thời gian đóng BHXH tự nguyện.

(6) Nếu là BHXH huyện giải quyết thì ghi Phụ trách chế độ BHXH

5. Mẫu Bản quá trình đóng bảo hiểm xã hội (Mẫu 04-HSB)

Bản quá trình đóng bảo hiểm xã hội (Mẫu 04-HSB)

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Bản quá trình đóng bảo hiểm xã hội (Mẫu 04-HSB) ---

Ngày:24/09/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM