Mẫu 01-ĐCNT: Đơn đề nghị điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng

Mẫu 01-ĐCNT được người hưởng chế độ BHXH lập ra nhằm đề nghị cơ quan BHXH điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng. Dưới đây là Mẫu Đơn đề nghị điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng (Mẫu 01-ĐCNT) mới nhất eLib chia sẻ đến bạn, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu 01-ĐCNT: Đơn đề nghị điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng

1. Mục đích lập Đơn số 01-ĐCNT

Nhằm đề nghị cơ quan BHXH điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng.

2. Trách nhiệm lập Đơn số 01-ĐCNT

Đơn vị chịu trách nhiệm: người hưởng BHXH.

3. Thời gian lập Đơn số 01-ĐCNT

Thời gian lập: hàng tháng.

4. Phương pháp lập Đơn số 01-ĐCNT

Ghi đầy đủ thông tin về người hưởng chế độ BHXH.

Ghi thông tin về chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động hoặc chế độ hàng tháng khác do cơ quan Bảo hiểm xã hội đang quản lý tại địa chỉ nhất định.

Ghi thông tin về số hồ sơ, số thẻ bảo hiểm y tế hiện đang sử dụng (nếu có).

Điền các thông tin theo hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng và các thông tin theo Giấy khai sinh.

5. Mẫu Đơn đề nghị điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng (Mẫu 01-ĐCNT)

Đơn đề nghị điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng (Mẫu 01-ĐCNT)

Ghi chú:

(1) Các tiêu thức dòng này ghi theo Giấy khai sinh

(2) Chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động hoặc chế độ hàng tháng khác;

(3) Các thông tin theo hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng (họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính...).

(3’) Các thông tin theo Giấy khai sinh (họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính...).

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Đơn đề nghị điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng (Mẫu 01-ĐCNT) ---

Ngày:03/09/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM