Mẫu C06-TS: Phiếu sử dụng phôi bìa sổ BHXH

Phiếu sử dụng phôi bìa sổ BHXH được lập ra nhằm ghi chép, theo dõi số lượng phôi sổ sử dụng khi phát hành sổ bảo hiểm xã hội. Dưới đây là Mẫu Phiếu sử dụng phôi bìa sổ BHXH (Mẫu C06-TS) mới nhất được eLib chia sẻ, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu C06-TS: Phiếu sử dụng phôi bìa sổ BHXH

1. Mục đích lập Phiếu C06-TS

Theo dõi số lượng phôi sổ sử dụng khi phát hành sổ.

2. Trách nhiệm lập Phiếu C06-TS

Đơn vị lập: cán bộ chuyên quản.

3. Thời gian lập Phiếu C06-TS

Thời gian lập: vào cuối ngày có phát sinh.

4. Phương pháp lập Phiếu C06-TS

Chỉ tiêu theo cột:

- Cột 1: ghi số thứ tự.

- Cột 2: ghi các nội dung sử dụng phôi bìa sổ BHXH.

- Cột 3: ghi số lượng phôi bìa sổ BHXH sử dụng.

Chỉ tiêu hàng ngang: ghi đầy đủ theo tiêu thức quy định.

5. Mẫu Phiếu sử dụng phôi bìa sổ BHXH (Mẫu C06-TS)

Mẫu Phiếu sử dụng phôi bìa sổ BHXH (Mẫu C06-TS)

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Mẫu Phiếu sử dụng phôi bìa sổ BHXH (Mẫu C06-TS) ---

Ngày:31/08/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết Trịnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM