Mẫu D05-TS: Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện

Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện được lập ra nhằm mục đích giúp đại lý thu hoặc cơ quan BHXH kê khai người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới, đóng tiếp, đóng lại, điều chỉnh mức đóng... Dưới đây là Mẫu Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện mới nhất được eLib chia sẻ, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu D05-TS: Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện

1. Mục đích lập danh sách

Để đại lý thu hoặc cơ quan BHXH kê khai người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới, đóng tiếp, đóng lại, điều chỉnh mức đóng...

2. Trách nhiệm lập danh sách

Đại lý thu

Phòng/Tổ Quản lý thu.

3. Thời gian lập danh sách

Khi có phát sinh.

Căn cứ lập: Mẫu TK1-TS (Mẫu Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế).

4. Phương pháp lập danh sách

Cột A: ghi số thứ tự từ nhỏ đến lớn theo từng mục tăng mới, đóng tiếp, đóng lại.

Cột B: ghi họ, tên người tham gia BHXH tự nguyện và ghi vào từng mục tăng mới, đóng tiếp, đóng lại tương ứng.

Cột C: ghi đầy đủ mã số BHXH của từng người tham gia.

Cột 1: ghi mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện theo Mẫu TK1-TS.

Cột 2: ghi tháng năm bắt đầu đóng mới, đóng tiếp, đóng lại hoặc điều chỉnh mức tiền đóng BHXH tự nguyện.

Cột 3: ghi số tháng đóng BHXH tự nguyện theo phương thức đăng ký.

Cột 4: bằng cột 5 + cột 6.

Cột 5: ghi số tiền đóng BHXH tự nguyện tương ứng với số tháng đóng trừ số tiền được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng (nếu có).

cột 5 = (cột 1 x cột 3 x 22%) - cột 6).

Cột 6: ghi số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng theo quy định.

Cột 7: ghi cụ thể đối tượng tăng do: đóng mới, đóng tiếp, đóng lại tương ứng các dòng.

Sau khi hoàn tất việc kê khai Đại lý thu, Phòng/Tổ Quản lý thu ký, ghi rõ họ tên.

5. Mẫu Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05-TS)

Mẫu Danh sách người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Mẫu Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05-TS) ---

Ngày:28/08/2020 Chia sẻ bởi:Denni

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM