Mẫu C03-TS: Biên bản thẩm định số liệu thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

Biên bản thẩm định số liệu thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN được lập ra để ghi chép về việc thẩm định số liệu thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của cơ quan BHXH cấp trên với cơ quan BHXH cấp dưới. Sau đây là Mẫu Biên bản thẩm định số liệu thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu C03-TS) mới nhất được eLib chia sẻ, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu C03-TS: Biên bản thẩm định số liệu thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

1. Mục đích lập biên bản

Để thẩm định kết quả thực hiện thu BHXH, BHYT, BHTN của cơ quan BHXH cấp trên với cơ quan BHXH cấp dưới.

2. Trách nhiệm lập biên bản

Đơn vị lập: Người quản lý thu tiền đóng Bảo hiểm.

3. Thời gian lập biên bản

Thời gian lập: BHXH tỉnh thẩm định đối với BHXH huyện hằng quý, năm.

Căn cứ lập: Căn cứ số liệu mẫu số B02a-TS, mẫu C69-HD, C83-HD để tổng hợp số liệu vào các chỉ tiêu tương ứng.

4. Phương pháp lập biên bản

Chỉ tiêu dòng: ghi đầy đủ các chỉ tiêu

Chỉ tiêu cột:

- Cột A: ghi số thứ tự.

- Cột B: ghi nội dung chỉ tiêu.

- Cột 1: ghi tổng hợp số liệu tương ứng từng chỉ tiêu đến thời điểm chốt số liệu.

- Cột 2: ghi số kiểm tra tương ứng từng chỉ tiêu đến thời điểm chốt số liệu.

- Cột 3: ghi số liệu chênh lệch (nếu có).

Phần nhận xét, kiến nghị: ghi rõ những ý kiến, kiến nghị của đoàn thẩm định quyết toán, ý kiến của đơn vị được thẩm định quyết toán.

5. Mẫu Biên bản thẩm định số liệu thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu C03-TS)

Mẫu Biên bản thẩm định số liệu thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu C03-TS)

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Mẫu Biên bản thẩm định số liệu thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu C03-TS) ---

Ngày:31/08/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM