Mẫu K02-TS: Kế hoạch sử dụng phôi sổ BHXH, thẻ BHYT

Mẫu K02-TS được lập ra nhằm hỗ trợ cơ quan BHXH tỉnh đăng ký kế hoạch sử dụng phôi sổ BHXH, thẻ BHYT của năm sau. Dưới đây là Mẫu Kế hoạch sử dụng phôi sổ BHXH, thẻ BHYT (Mẫu K02-TS) mới nhất được eLib chia sẻ, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu K02-TS: Kế hoạch sử dụng phôi sổ BHXH, thẻ BHYT

1. Mục đích lập kế hoạch

BHXH tỉnh đăng ký kế hoạch sử dụng phôi sổ BHXH, thẻ BHYT của năm sau.

2. Trách nhiệm lập kế hoạch

Đơn vị chịu trách nhiệm: do BHXH tỉnh hoặc BHXH huyện (được phân cấp in thẻ BHYT) lập hàng năm.

3. Thời gian lập kế hoạch

Thời gian lập: hàng năm.

4. Phương pháp lập kế hoạch

Chỉ tiêu theo cột:

- Cột 1: ghi số lượng phôi bìa sổ BHXH.

- Cột 2: ghi số lượng phôi thẻ BHYT.

- Cột 3: ghi rõ lý do sử dụng phôi sổ, thẻ.

Chỉ tiêu theo hàng: ghi đầy đủ nội dung trên bản kế hoạch sử dụng phôi bìa sổ BHXH, thẻ BHYT.

5. Mẫu Kế hoạch sử dụng phôi sổ BHXH, thẻ BHYT (Mẫu K02-TS)

Kế hoạch sử dụng phôi sổ BHXH, thẻ BHYT (Mẫu K02-TS)

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Mẫu Kế hoạch sử dụng phôi sổ BHXH, thẻ BHYT (Mẫu K02-TS) ---

Ngày:01/09/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM