Mẫu C16-TS: Quyết định hoàn trả tiền thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

Quyết định hoàn trả tiền thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN được lập ra để giám đốc cơ quan BHXH ra quyết định hoàn trả tiền thu BHXH, BHYT, BHTN do đơn vị, cá nhân nộp thừa, nộp nhầm vào tài khoản chuyển thu của cơ quan BHXH các cấp. Dưới đây là Mẫu Quyết định hoàn trả tiền thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (Mẫu C16-TS) mới nhất được eLib chia sẻ, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu C16-TS: Quyết định hoàn trả tiền thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

1. Mục đích lập quyết định

Để giám đốc cơ quan BHXH ra quyết định hoàn trả tiền thu BHXH, BHYT, BHTN do đơn vị, cá nhân nộp thừa, nộp nhầm vào tài khoản chuyển thu của cơ quan BHXH các cấp.

2. Trách nhiệm lập quyết định

Đơn vị lập: cơ quan BHXH.

3. Thời gian lập quyết định

Thời gian lập: Khi có phát sinh

Căn cứ lập: căn cứ tờ khai, văn bản đề nghị hoàn trả tiền thu BHXH, BHYT và các chứng từ nộp tiền thu BHXH, BHYT, BHTN của đơn vị, cá nhân.

4. Phương pháp lập quyết định

Ghi đầy đủ các nội dung tiêu thức trên quyết định hoàn trả tiền thu BHXH, BHYT.

5. Mẫu Quyết định hoàn trả tiền thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (Mẫu C16-TS)

Quyết định hoàn trả tiền thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (Mẫu C16-TS)

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Mẫu Quyết định hoàn trả tiền thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (Mẫu C16-TS) ---

Ngày:31/08/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM