Mẫu B04b-TS: Tổng hợp danh sách truy thu cộng nối thời gian

Mẫu B04b-TS được cơ quan BHXH tỉnh lập để tổng hợp các trường hợp truy thu thời gian chưa đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN quy định gửi BHXH Việt Nam. Dưới đây là Mẫu Tổng hợp danh sách truy thu cộng nối thời gian (Mẫu B04b-TS) mới nhất được eLib chia sẻ, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu B04b-TS: Tổng hợp danh sách truy thu cộng nối thời gian

1. Mục đích lập danh sách

BHXH tỉnh tổng hợp các trường hợp truy thu thời gian chưa đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN quy định tại Khoản 1 Điều 23 gửi BHXH Việt Nam.

2. Trách nhiệm lập danh sách

Đơn vị lập: BHXH tỉnh.

3. Thời gian lập danh sách

Thời gian lập: hàng quý.

Căn cứ lập: danh sách truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu B04a-TS) của Phòng Quản lý thu và BHXH các huyện.

4. Phương pháp lập danh sách

Cột A: ghi số thứ tự theo từng BHXH huyện, Phòng Quản lý thu tương ứng.

Cột B: ghi tên từng BHXH các huyện, Phòng Quản lý thu BHXH tỉnh.

Cột 1: ghi tổng số người truy thu (bằng cột 2 + cột 3 + cột 4).

Cột 2: ghi số người truy thu thời gian từ tháng 01/1995 đến tháng 12/2002 (thời gian truy thu có ít nhất 01 tháng thuộc khoảng thời gian này).

Ví dụ: người lao động truy thu BHXH từ tháng 10/2002 đến tháng 02/2007 thì tính và ghi vào cột 2.

Cột 3: ghi số người truy thu thời gian từ tháng 01/2003 đến tháng 12/2006.

Cột 4: ghi số người truy thu thời gian từ tháng 01/2007 đến thời điểm truy thu.

Cột 5: ghi những điểm cần lưu ý.

5. Mẫu Tổng hợp danh sách truy thu cộng nối thời gian (Mẫu B04b-TS)

Tổng hợp danh sách truy thu cộng nối thời gian (Mẫu B04b-TS)

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Mẫu Tổng hợp danh sách truy thu cộng nối thời gian (Mẫu B04b-TS) ---

Ngày:01/09/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM