Mẫu C02-TS: Phiếu trả hồ sơ

Phiếu trả hồ sơ là biểu mẫu được lập ra để trả lại hồ sơ đối với các trường hợp không đầy đủ, không khớp đúng thông tin đề nghị hướng dẫn bổ sung hoặc điều chỉnh đã quy định. Dưới đây là Mẫu Phiếu trả hồ sơ (Mẫu C02-TS) mới nhất được eLib chia sẻ, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu C02-TS: Phiếu trả hồ sơ

1. Mục đích lập Phiếu trả hồ sơ

- Để trả lại hồ sơ đối với các trường hợp không đầy đủ, không khớp đúng.

- Trường hợp dữ liệu chương trình và hồ sơ không khớp đúng, chưa hợp lệ đề nghị hướng dẫn bổ sung hoặc điều chỉnh.

2. Trách nhiệm lập Phiếu trả hồ sơ

Đơn vị lập:

- Phòng/Tổ Quản lý thu;

- Phòng/Tổ cấp sổ, thẻ;

- Phòng/Tổ chế độ BHXH.

3. Thời gian lập Phiếu trả hồ sơ

Thời gian lập: khi có phát sinh.

Căn cứ lập: Các phòng/tổ nhận hồ sơ chuyển đến, kiểm tra, đối chiếu hồ sơ với dữ liệu trong chương trình quản lý, nếu không khớp đúng, chưa hợp lệ thì lập Phiếu này kèm theo hồ sơ chuyển lại cho phòng/tổ chuyển đến.

4. Phương pháp lập Phiếu trả hồ sơ

Ghi nội dung đề nghị điều chỉnh và các hồ sơ gửi kèm để điều chỉnh gửi bộ phận điều chỉnh thực hiện điều chỉnh theo yêu cầu.

5. Mẫu Phiếu trả hồ sơ (Mẫu C02-TS)

Mẫu Phiếu trả hồ sơ (Mẫu C02-TS)

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Mẫu Phiếu trả hồ sơ (Mẫu C02-TS) ---

Ngày:31/08/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM