Mẫu C10-TS: Biên bản hủy sổ BHXH, thẻ BHYT

Biên bản hủy sổ BHXH, thẻ BHYT là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc hủy sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế hỏng không sử dụng được trong năm. Dưới đây là Mẫu Biên bản hủy sổ BHXH, thẻ BHYT (Mẫu C10-TS) mới nhất được eLib chia sẻ, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu C10-TS: Biên bản hủy sổ BHXH, thẻ BHYT

1. Mục đích lập biên bản

Để ghi chép về việc hủy sổ BHXH, thẻ BHYT hỏng không sử dụng được trong năm.

2. Trách nhiệm lập biên bản

Đơn vị lập: do BHXH tỉnh, thành phố lập khi tiến hành hủy sổ BHXH, thẻ BHYT.

3. Thời gian lập biên bản

Thời gian lập: BHXH tỉnh, thành phố lập khi tiến hàng hủy sổ BHXH, thẻ BHYT theo năm.

4. Phương pháp lập biên bản

Ghi đầy đủ các nội dung trên Biên bản.

Từng thành viên thuộc thành phần của Hội đồng ký, ghi rõ họ tên vào Biên bản (không ký thay).

Việc hủy sổ BHXH chỉ thực hiện đối với những sổ BHXH, thẻ BHYT hỏng trong quá trình in hoặc hỏng do bảo quản.

5. Mẫu Biên bản hủy sổ BHXH, thẻ BHYT (Mẫu C10-TS)

Mẫu Biên bản hủy sổ BHXH, thẻ BHYT (Mẫu C10-TS)

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Mẫu Biên bản hủy sổ BHXH, thẻ BHYT (Mẫu C10-TS) ---

Ngày:31/08/2020 Chia sẻ bởi:Minh Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM