Mẫu 3-CBH: Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng từ trần

Mẫu 3-CBH là biểu mẫu được lập để thân nhân của người hưởng được lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH trong trưởng hợp người đang hưởng chết nhưng còn những tháng chưa nhận lương hưu, trợ cấp BHXH. Dưới đây là Mẫu Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng từ trần (Mẫu 3-CBH) mới nhất được eLib chia sẻ, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu 3-CBH: Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng từ trần

1. Mục đích lập Giấy đề nghị số 3-CBH

Để thân nhân của người hưởng được lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH trong trưởng hợp người đang hưởng chết nhưng còn những tháng chưa nhận lương hưu, trợ cấp BHXH.

2. Trách nhiệm lập Giấy đề nghị số 3-CBH

Đơn vị lập: Thân nhân, đại diện cho các thân nhân của người hưởng được lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH trong trưởng hợp người đang hưởng chết.

3. Phương pháp lập Giấy đề nghị số 3-CBH

Giấy này được lập để thân nhân của người hưởng chế độ BHXH được lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH trong trường hợp người đang hưởng chết nhưng còn những tháng chưa nhận lương hưu, trợ cấp BHXH.

Người khai là thân nhân của người hưởng đã từ trần, đại diện cho các thân nhân lĩnh tiền lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng đã từ trần có những tháng chưa nhận lương hưu, trợ cấp BHXH.

Chỉ kê khai đối với thân nhân là cha đẻ, mẹ đẻ, cha mẹ của vợ hoặc chồng, vợ hoặc chồng, con.

Ghi chính xác theo giấy chứng tử, giấy báo tử.

Người khai phải xin xác nhận của chính quyền địa phương nơi đang cư trú.

Sau khi có đầy đủ chữ ký của những thân nhân thuộc diện kê khai và có xác nhận của chính quyền địa phương, người khai gửi cơ quan BHXH để lĩnh tiền chế độ của người đang hưởng đã từ trần.

4. Mẫu Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng từ trần (Mẫu 3-CBH)

Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng từ trần (Mẫu 3-CBH)

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng từ trần (Mẫu 3-CBH) ---

Ngày:03/09/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM